Het onderwijs faalt in zijn fundamentele belofte, namelijk het bieden van een faire kans op succes. Dat heeft D66-leider Sigrid Kaag gezegd in haar H.J. Schoo-lezing.

‘Waar iemand is geboren en welke opleiding zijn of haar ouders deden, bepaalt onevenredig de kans op studie, baan, huis en zelfs gezonde levensjaren. En om die ongelijkheid niet verder uit de hand te laten lopen, moeten de raderen van onze verzorgingsstaat steeds harder draaien’, aldus Kaag.

Volgens haar moeten we in Nederland toe naar ‘een politiek die weer durft te investeren in mensen en het nodige doet om ieder een gelijke kans te geven’. Voor wat het onderwijs betreft, betekent dit volgens Kaag meer geduld met kinderen, meer goedbetaalde banen en een schooldag met huiswerkbegeleiding.

Lees meer…

Deel dit bericht: