Het ministerie van OCW heeft bij de distributie van extra corona-zelftesten de stagiairs op de scholen voor primair onderwijs vergeten. Met name in het voortgezet onderwijs werd het testen als arbeidsintensief ervaren. Dat staat in de eindrapporten over de pilots met zelftesten in het funderend onderwijs.

Schoolleiders in het primair onderwijs vonden het ‘jammer’ dat er geen extra zelftesten voor stagiairs werden geleverd. ‘Stagiairs zijn volgens hen net zo goed personeelsleden die het verdienen zich tweemaal weeks te laten testen’, zo staat in het eindtrapport Pilot sneltesten PO. Aan deze pilot in het voorjaar deden 24 scholen mee. De meeste scholen meldden dat zij wel voldoende dozen zelftesten hadden ontvangen voor vaste medewerkers.

Het is volgens de schoolleiders die aan de pilot meededen niet duidelijk of personeelsleden de zelftesten ook gebruikten. Dat is volgens hen de volledige verantwoordelijkheid van het personeel. Ze vertrouwden erop dat medewerkers er ‘op een verantwoordelijke manier’ mee omgingen.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zijn de ervaringen met zelftesten over het algemeen positief, zo staat in het eindrapport eindrapport Pilot sneltesten VO. Aan deze pilot deden 45 scholen mee.

Wel gaf een groot deel van de deelnemende scholen aan dat het organiseren van een testronde zeer arbeidsintensief was. Een kleiner deel ervaarde de administratie als omslachtig. Ruim de helft van de leerlingen en medewerkers bleek bereid zich te testen. Dit droeg bij aan het gevoel van veiligheid, zo staat in het eindrapport.

Deel dit bericht: