De Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL) geldt nu niet meer alleen voor het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het doel van deze regeling is om ervoor te zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de opleiding tot leraar gaan volgen, om daarmee het lerarentekort te verminderen.

Het bevoegd gezag kan een financiële tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsondersteunend personeelslid dat is gestart met de opleiding tot leraar. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 (€ 5.000 per jaar). Er kan voor maximaal vier studiejaren subsidie worden aangevraagd.

Voor dit jaar kunt subsidie worden aangevraagd tot en met 15 oktober.

Deel dit bericht: