Vanaf 15 augustus kunnen middelbare scholen in Nederland 10.000 euro subsidie krijgen voor het opleiden en begeleiden van een statushouder die als docent aan de slag gaat. Dat meldt het ministerie van OCW.

De nieuwe regeling Statushouders en de stap naar de klas moet het makkelijker maken voor statushouders om aan het werk te gaan als docent in het voortgezet onderwijs. Dit draagt bij aan het tegengaan van het lerarentekort en biedt deze nieuwkomers perspectief op de arbeidsmarkt, aldus het ministerie.

Getuigschrift

De subsidieregeling staat open voor statushouders waarvan hun buitenlandse lesbevoegdheid of buitenlandse getuigschrift Engelse taal, Franse taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of techniek minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hoger-onderwijsdiploma.

Er is in totaal 1 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden van de subsidie.

Deel dit bericht: