30 miljoen extra voor aardbevingsbestendige scholen

Het Rijk en zes Groningse gemeenten steken 30 miljoen euro extra in het aardbevingsbestendig maken van scholen. Het extra geld is nodig, omdat de bouwkosten zijn gestegen.

Nu er 30 miljoen extra beschikbaar komt, kan verder worden gewerkt aan het aardbevingsbestendig maken van 101 schoolgebouwen. Dat is nodig vanwege het aardbevingsrisico als gevolg van aardgaswinning in de provincie Groningen.

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken: ‘Een deel van de scholen is al gereed en ik ben verheugd dat dankzij deze laatste financiële afspraken (…) alle kinderen straks les krijgen in een aardbevingsbestendig (…) gebouw.’

Lees meer…

In het decembernummer van magazine Naar School van VOS/ABB staat een artikel over het nieuwe aardbevingsbestendige gebouw in Loppersum van openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang Kids2b.

Lees het artikel Aardbevingsbestendig bouwen in Loppersum.

Leerlingen geven koning aardbevingstekeningen

Kinderen uit Appingedam hebben koning Willem-Alexander tekeningen gegeven, waarin zij uitbeelden wat zij voelen als er in hun omgeving een aardbeving is.

Richelle Bouwman en Mayssa Venderbos uit groep 8 van openbare basisschool De Vuurvlinder en Giliano Pinheiro en Eline Vast van christelijke basisschool De Triangel in de wijk Opwierde-Zuid hadden de tekeningen gemaakt. Willem-Alexander vond ze mooi en bedankte de leerlingen.

De koning was in Opwierde-Zuid, omdat de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning daar schade hebben aangericht aan 462 woningen. Het overgrote deel van die woningen wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Een kleiner deel wordt versterkt. De wijk wordt aardgasvrij gemaakt en ruimer opgezet dan nu het geval is.

Het was al wel bekend dat er een werkbezoek zou zijn aan Opwierde-Zuid, maar het was niet aangekondigd dat de koning erbij zou zijn.

Lees meer bij RTV Noord

Minister in aardbevingsbestendig kindcentrum Loppersum

Onderwijsminister Arie Slob heeft maandag een bezoek gebracht aan het nieuwe aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum in het Groningse dorp Loppersum. 

Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan openbare basisschool Prinses Beatrix, christelijke basisschool Roemte en kinderopvang. Het nieuwe gebouw staat op de voormalige locatie van de openbare basisschool.

De bouw van het aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum is in de zomer van 2018 begonnen. Het is de bedoeling dat het gebouw over zes weken wordt opgeleverd.

Wat moet je doen bij een aardbeving?

In 2015 besteedde VOS/ABB aandacht aan aardbevingslessen aan leerlingen van openbare basisschool Prinses Beatrix. De kinderen leren wat zij moeten doen als zich een aardbeving voordat als gevolg van de Groningse aardgaswinning.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?

‘Let op jeugd in aardbevingsgebied’

De Kinderombudsman roept scholen in het aardbevingsgebied in Groningen op meer aandacht te besteden aan de angstgevoelens van de jeugd. Veel kinderen en jongeren zijn bang voor aardschokken, slapen slecht en hebben last van spanningen in huis.

Dit concludeert de Kinderombudsman in het rapport Vaste grond gezocht. Volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is het hoog tijd dat er aandacht komt voor deze groep: ‘Te lang zijn de kinderen in het aardbevingsgebied vergeten’.

Concentratieproblemen in aardbevingsgebied

In het rapport staat dat kinderen in het Groningse aardbevingsgebied over het algemeen weinig praten over de problemen. Pas wanneer er gericht wordt doorgevraagd, geven ze aan last te hebben van de gevolgen van aardbevingen, die onrust, onzekerheid en spanningen in huis veroorzaken.

Op jongere kinderen heeft dat de meeste impact. Een kleine groep kinderen meldt grotere problemen te hebben, zoals overmatig piekeren, concentratieproblemen en controledrang. Vooral kinderen die al kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of problemen thuis, lijken hier last van te hebben.

In het gebied wonen 30.000 kinderen. Er moeten 41 scholen bouwkundig worden versterkt. Voor het onderzoek zijn leerlingen tussen 10 en 18 jaar ondervraagd. Zij zijn via de scholen benaderd. Hun ouders zijn apart geïnformeerd over het onderzoek.

Signalering verbeteren

Omdat er weinig aandacht voor is, schiet volgens de kinderombudsvrouw de signalering tekort en krijgen kinderen te weinig hulp. Scholen en hulpverlenende instanties moeten volgens haar met een gezamenlijke aanpak komen om de signalering te verbeteren en hulp te bieden aan kinderen die last hebben van de spanning. Ook zouden scholen en gemeenten de jeugd beter moeten informeren over de aardbevingen en het verstevigen van huizen en gebouwen.

VOS/ABB besteedde in 2015 aandacht aan de kinderen in het aardbevingsgebied. Op de openbare scholen in Loppersum en Zeerijp leren kinderen dat ze bij een aardschok onder de tafels moeten kruipen.

Lees het artikel ‘Wat moet je doen bij een aardbeving?’

Hebben Groningse kinderen last van aardbevingen?

De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in de provincie Groningen.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.’

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het zogenoemde aardbevingsgebied. De Veiligheidsregio Groningen heeft voor scholen in het gebied een lesprogramma over aardbevingen gemaakt.

Lees meer…

In februari 2015 heeft VOS/ABB een artikel gepubliceerd over de manier waarop openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum omgaat met de aardbevingen in het gebied. U kunt het artikel downloaden:

Wat moet je doen bij een aardbeving?

 

 

Aardbevingsgebied krijgt 290,5 miljoen voor scholen

Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit hebben de minister Jet Bussemaker van OCW en Henk Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt.

Ze melden dat het grotendeels een extra investering is ‘bovenop eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in de provincie Groningen te vergroten’.

Krimp in aardbevingsgebied

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt dat de bij aanpak van schoolgebouwen in Groningen ook de krimpproblematiek moet worden betrokken.

‘Laten we van de nood een deugd maken en nu niet doen alsof het alleen om het dichtsmeren van scheuren in de schoolmuren gaat, maar zorgen voor goede nieuwe schoolgebouwen. Zodat de Groningse kinderen in veilige en moderne schoolgebouwen zitten die weer decennia meekunnen’, aldus Dekker.

Lees meer…

Meer geld dan gevraagd

De 290,5 miljoen die nu beschikbaar komt, is meer dan de 110 miljoen die volgens wethouder Anja Woortman van de gemeente Slochteren nodig is. Zij sprak daar op 23 mei over op Radio 1.

In de uitzending kwam toen ook algemeen directeur Eppe Okken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren aan het woord. Hij pleitte ervoor om bij de aardbevingsmaatregelen op het gebied van huisvesting rekening te houden met de gevolgen van demografische krimp. Dekker neemt dat dus over.


Lees meer…

Schooltjes blijven open dankzij extra aardbevingsgeld

RTV Noord meldt dat dankzij extra aardbevingsgeld van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) twee kleine Groningse basisscholen open kunnen blijven.

Het gaat volgens de regionale zender om de openbare Jan Ligthartschool in Westerbroek en de eveneens openbare J. Albrondaschool in Kiel-Windeweer. Deze kleine scholen in de bij VOS/ABB aangesloten gemeente Hoogezand-Sappemeer zouden worden gesloten, maar het besluit daarover is uitgesteld tot in 2016.

Volgens RTV Noord heeft dat te maken met het feit dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer sinds kort officieel is erkend als aardbevingsgebied. Daardoor krijgt de gemeente extra geld van de NAM, ook voor het onderwijs.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in het februarinummer aandacht besteed aan onderwijs in het Groningse gebied dat als gevolg van de winning van aardgas te maken heeft met aardbevingen.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?.

 

Versnelde inspectie scholen in Groningen

Ruim 120 scholen in het Groningse aardbevingsgebied worden versneld geïnspecteerd. Dat bevestigt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Onderzocht wordt hoeveel schade de schoolgebouwen hebben opgelopen door de aardbevingen in het gebied. Als er schade wordt geconstateerd, wordt die binnen 48 uur hersteld, zo meldt de NAM.

Eind januari is al geconstateerd dat twee basisscholen in Loppersum, in het hart van het aardbevingsgebied, versterkt moeten worden. Dat betrof de openbare basisschool Prinses Beatrix en de christelijke basisschool Roemte. Nu is dus besloten om nog 120 scholen nader te inspecteren.

Ingenieursbureau Royal Haskoning voert de inspecties uit. Begonnen wordt rond Loppersum.  De kosten zijn voor rekening van de NAM. Voor 1 juli moeten alle scholen in het aardbevingsgebied zijn onderzocht.

Magazine School! van 12 februari is in de openbare school in Loppersum gaan kijken. Daar leren de kinderen wat ze moeten doen in geval van aardbevingsalarm. Bijvoorbeeld: onder de tafeltjes gaan zitten. Lees hier het artikel in School!, het blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.