Leerlingen geven koning aardbevingstekeningen

Kinderen uit Appingedam hebben koning Willem-Alexander tekeningen gegeven, waarin zij uitbeelden wat zij voelen als er in hun omgeving een aardbeving is.

Richelle Bouwman en Mayssa Venderbos uit groep 8 van openbare basisschool De Vuurvlinder en Giliano Pinheiro en Eline Vast van christelijke basisschool De Triangel in de wijk Opwierde-Zuid hadden de tekeningen gemaakt. Willem-Alexander vond ze mooi en bedankte de leerlingen.

De koning was in Opwierde-Zuid, omdat de aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning daar schade hebben aangericht aan 462 woningen. Het overgrote deel van die woningen wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Een kleiner deel wordt versterkt. De wijk wordt aardgasvrij gemaakt en ruimer opgezet dan nu het geval is.

Het was al wel bekend dat er een werkbezoek zou zijn aan Opwierde-Zuid, maar het was niet aangekondigd dat de koning erbij zou zijn.

Lees meer bij RTV Noord

Hebben Groningse kinderen last van aardbevingen?

De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in de provincie Groningen.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.’

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het zogenoemde aardbevingsgebied. De Veiligheidsregio Groningen heeft voor scholen in het gebied een lesprogramma over aardbevingen gemaakt.

Lees meer…

In februari 2015 heeft VOS/ABB een artikel gepubliceerd over de manier waarop openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum omgaat met de aardbevingen in het gebied. U kunt het artikel downloaden:

Wat moet je doen bij een aardbeving?

 

 

Veel meer Groningse panden te zwak, waaronder scholen

In het Groningse aardbevingsgebied moeten meer gebouwen, waaronder scholen, worden verstevigd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van de provincie Groningen.

Uit eerder onderzoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken bleek dat er in gebied waar bevingen voorkomen als gevolg van aardgaswinning, 90.000 panden moesten worden verstevigd. Uit het nieuwe onderzoek in opdracht van de provincie Groningen blijkt dat er alleen 152.000 woningen moeten worden versterkt.

De Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM) kondigde eerder aan 120 basisscholen in Groningen versneld te gaan inspecteren om te zien of de gebouwen wel sterk genoeg zijn om aardbevingen te kunnen doorstaan.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in het februarinummer aandacht aan besteed aan openbare basisschool Prinses Beatrix in Loppersum. Deze school leert kinderen wat ze kunnen doen als er een aardbeving is.

Lees het artikel Wat moet je doen bij een aardbeving?.