PO in Actie wil opstand van hele (semi)publieke sector

Onderwijsvakbond PO in Actie wil dat de hele (semi)publieke sector in opstand komt tegen bezuinigingen en bureaucratie. De voormannen Thijs Roovers en Jan van de Ven roepen in een open brief op tot een landelijke protestactie op 2 oktober in Den Haag.

Zij stellen dat dat niet alleen het primair onderwijs, maar ‘de publieke sector piept en kraakt’. Dat komt volgens Roovers en Van de Ven doordat het kabinet in de afgelopen jaren 60 miljard euro heeft bezuinigd.

Dit heeft ertoe geleid, zo schrijven ze, dat de personeelstekorten oplopen. Bovendien zorgen doorgeslagen regeldruk en administratieve rompslomp volgens hen tot ‘toenemende werkdruk in álle publieke sectoren’. De mensen die daarin werken worden volgens Roovers en Van de Ven ‘stelselmatig genegeerd’.

De protestactie op 2 oktober in Den Haag waartoe zij oproepen, plaatsen ze in het kader van het debat over het afschaffen van de dividendbelasting. Ze noemen deze maatregel van het kabinet, die naar schatting 2 miljard euro per jaar kost, ‘een peperdure schandvlek’.

Lees de open brief

Acties slaan over naar voortgezet onderwijs

Na de acties in het primair onderwijs komen nu ook leraren in het voortgezet onderwijs, het mbo en op de universiteiten in verzet tegen de hoge werkdruk die zij ervaren. Nieuwe actiegroepen, zoals VO in Actie, denken aan stakingen.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet komt het woord ‘lerarentekort’ niet voor, terwijl in het voortgezet onderwijs daar al lang tijd sprake van is. Dat is vooral het geval bij bepaalde vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, Duits, Frans, klassieke talen en wiskunde.

De actiegroep VO in Actie wil vooral dat leraren minder uren voor de klas hoeven te staan: 20 lesuren bij een fulltime baan in plaats van de huidige 24 uur. ‘Het is tijd om de noodklok te luiden voor het VO’, schrijft VO in Actie op Twitter.

VO in Actie: ‘Ontzettend veel uren’

Een van de oprichters van VO in Actie is lerares Frans Kim van Strien. Zij zegt in dagblad AD: ‘Als je kijkt naar andere landen staan Nederlandse leraren ontzettend veel uren voor de klas. We moeten meer tijd krijgen om lessen voor te bereiden en nakijkwerk te doen.’

De VO-raad zei eerder in een kritisch commentaar op het regeerakkoord: ‘Rutte III doet geen boter bij de vis’. Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren wel honderden miljoenen euro’s in het onderwijs, maar dat geld gaat allemaal naar het primair onderwijs, dat al langer actievoert en begin oktober heeft gestaakt.

Toch is ook het primair onderwijs niet tevreden met de toezeggingen. PO in Actie heeft een staking aangekondigd van twee dagen in november.

Kamer verwerpt motie voor hogere salarissen

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie verworpen die was bedoeld om de lerarensalarissen in het primair onderwijs te verhogen.

In de motie werd de regering niet alleen opgeroepen om bij de begroting voor 2018 voorstellen te doen om de lerarensalarissen te verhogen, maar ook om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen.

De verworpen motie was afkomstig van de fracties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en DENK. Deze fracties sloten met hun motie aan op de eisen van PO Front, waarin de lerarengroep PO in Actie, de onderwijsvakbonden en de PO-Raad zitten. PO Front initieerde de eenurige staking in het primair onderwijs op 27 juni.

Stakende leraren krijgen uur minder loon

De samenwerkingsstichting Kans en Kleur in de gemeente Wijchen bevestigt het bericht in de Gelderlander dat leraren een uur minder loon krijgen als ze dinsdag hebben meegedaan aan de staking van PO Front.

De regionale krant meldt dat bestuurder Hennie Biemond vindt dat leraren die staken salaris moeten inleveren. ‘Mensen hebben niet het werk gedaan dat op het rooster stond’, zo citeert de krant haar.

Het gaat volgens Biemond niet om een straf. Het ingehouden loon van in totaal 8000 euro wordt door Kans en Kleur verdubbeld en gaat naar de teams van de scholen. ‘Zo laten we concreet onze steun aan de actie zien’, aldus Biemond.

Ze beseft dat de meeste schoolbesturen het uur waarin is gestaakt doorbetalen, maar dat betekent volgens haar niet dat Kans en Kleur dat ook moet doen. ‘We gaan niet iets doen, omdat een ander het doet. Ik wil op ons eigen kompas varen. Dat leren we de kinderen ook.’

Lees meer…

De vakbonden stellen dat de actie van PO Front geen staking was en dat er daarom sprake moet zijn van loondoorbetaling, maar daar kan ook anders over worden gedacht. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen uit hoe het zit.

PO in Actie: Salarisverhoging mag ook pas over vijf jaar

PO in Actie verwacht niet dat de salarissen van leraren in het primair onderwijs snel omhoog gaan en dat de werkdruk spoedig wordt verlaagd. Over twee jaar of desnoods vijf jaar mag ook. Dat heeft woordvoerder Jan van de Ven van PO in Actie gezegd in het radioprogramma De Ochtend van 4.

Van de Ven geeft les op de rooms-katholieke Josefschool in de Brabantse plaats Overloon. Hij kwam namens de groep PO in Actie in het ochtendprogramma van Radio 4 naar aanleiding van de staking van een uur op veel basisscholen. Volgens hem deden dinsdagochtend leraren op 85 tot 90 procent van de scholen aan die protestactie mee. De werkonderbreking was bedoeld voor meer salaris en lagere werkdruk.

Demissionair kabinet

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei onlangs dat wat hem betreft het demissionaire kabinet nog met meer geld komt voor de leraren in primair onderwijs. PO in Actie is aan de ene kant blij dat Asscher dit wil, maar Van de Ven liet ook blijken dat hij er weinig fiducie in heeft dat er in de demissionaire periode van het huidige kabinet nog wat gaat gebeuren.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen extra geld naar het primair onderwijs gaat, omdat dat volgens niet past bij de demissionaire status van het kabinet.

Nieuw regeerakkoord

‘Wij richten ons op de formerende partijen, daar zal het moeten gaan gebeuren’, aldus Van de Ven. In het regeerakkoord zal, zo zei hij, een duidelijke stap gemaakt moeten worden. ‘Die hoop hebben wij niet opgegeven, omdat het gewoon niet anders kan.’

In het regeerakkoord moet volgens hem komen te staan dat de werkdruk in het primair onderwijs wordt teruggedrongen tot een ‘acceptabel niveau’ en dat de salarissen op het niveau van de leraren in het voortgezet onderwijs moeten komen.

Over twee of desnoods vijf jaar

Het is om het even of dit al in september wordt geregeld of over twee jaar of zelfs over vijf jaar. ‘Dat maakt niet zoveel uit, zo moeilijk zijn wij niet. We snappen dat het een flinke investering wordt, maar met minder nemen wij geen genoegen’, aldus Van de Ven in de Ochtend van 4.

Beluister het interview met Jan van de Ven van PO in Actie:

De online petitie van PO Front, waarin onder andere PO in Actie zit, voor minder werkdruk en meer salaris is 351.860 keer ondertekend. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een demonstratie op het Malieveld in Den Haag, waar circa 2000 leraren, ouders en andere betrokkenen op afkwamen.

Actie of niet, salarissen gaan niet omhoog

Binnen de OCW-begroting is er geen ruimte om de salarissen voor leraren in het primair onderwijs te verhogen, melden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze reageren hiermee op de eis van de vakbonden verenigd in PO Front dat de salarissen voor leraren in het primair onderwijs op hetzelfde niveau moeten komen als voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Salarissen (geen) zaak van demissionair kabinet?

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei onlangs dat het demissionaire kabinet dit desnoods moet regelen, maar daar gaan Bussemaker en Dekker niet in mee.

‘Wij hebben de afgelopen maanden aangegeven dat het in rede ligt dat een afweging over eventuele investeringen in het onderwijs en aan welke doelen dit wordt besteed primair aan het nieuwe kabinet is’, aldus Bussemaker en Dekker.

Minister Asscher laat in reactie op de brief van Bussemaker en Dekker weten dat hij erbij blijft dat het demissionaire kabinet de salarissen moet verhogen.

 

Protest basisscholen

De brief van de minister en staatssecretaris en de reactie van Asscher komen een dag voor een aangekondigde actie voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. De vakbonden verenigd in PO Front hebben ertoe opgeroepen om uit protest op dinsdag 27 juni de basisscholen een uur later te laten beginnen.

Loondoorbetaling tijdens actie 27 juni?

De vakbonden stellen dat de oproep van PO Front om op 27 juni een uur later te beginnen geen oproep tot een staking is en dat er daarom sprake zal zijn van loondoorbetaling. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen uit hoe het zit.

De bonden spreken van een ‘prikactie’. Met name in de media en bij schoolbesturen zou ten onrechte het beeld zijn ontstaan dat er die dag gestaakt gaat worden. Het zou geen oproep tot een werkonderbreking zijn, maar tot ‘een andere invulling van één uur lesgeven’, met als gevolg dat de school een uur later open zal gaan. ‘Hoe dat uur wordt ingevuld is aan het team, de schoolleiding en het bestuur’, meldt CNV Onderwijs.

‘Omdat er geen sprake is van een werkonderbreking of staking kan er dus ook geen sprake zijn van inhouding van salaris. Er wordt gewoon gewerkt. Er wordt alleen geen les gegeven’, aldus de bond, die ook stelt dat ‘het niet de bedoeling (is) dat teamleden voor de opvang van leerlingen zorgen’.

Het werk kan volgens PO Front bijvoorbeeld bestaan uit het dichthouden van de deuren, praten met ouders of een extra teamvergadering.

Loondoorbetaling?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat de oproep van PO Front en de vakbonden om over te gaan tot actie, lijkt te zijn gericht aan zowel de schoolbesturen als de werknemers. Of salaris moet worden ingehouden, is afhankelijk van hoe de actie door schoolbesturen en werknemers wordt opgepakt.

Hierin kunnen twee situaties worden onderscheiden:

  1. Het schoolbestuur geeft gehoor aan de oproep van PO Front en de vakbonden om een actie te organiseren. De school gaat een uur later open, maar de werkgever draagt de werknemers in dat uur andere werkzaamheden op. In dat geval bestaat er, zoals de bonden stellen, recht op salaris. De werknemers blijven in deze situatie immers werken in opdracht van de werkgever (het schoolbestuur).
  2. Het schoolbestuur geeft geen gehoor aan de oproep van de bonden en laat de werknemers zelf bepalen of zij meedoen aan de actie. In dat geval voeren de werknemers in het actie-uur geen werkzaamheden uit in opdracht van hun werkgever. In dat geval bestaat er geen recht op salaris. Let op: het maakt hierbij niet uit of het schoolbestuur zijn steun voor de actie heeft uitgesproken.

Recht op opvang

De Onderwijsjuristen benadrukken ook dat ouders die hun kind niet een uur later willen of kunnen brengen, altijd recht hebben op opvang. De schoolbesturen hebben wat dit betreft zorgplicht. Het is wel zo dat een financiële bijdrage aan de ouders kan worden gevraagd, omdat de opvang kan worden gezien als voorschoolse opvang. Let op: dit kán zo worden gezien. Er kan ook worden besloten om geen financiële bijdrage te vragen.

Het maakt bij het recht op opvang, waarvoor ouders mogelijk moeten betalen, niet uit of er sprake is van een staking, een (prik)actie of wat voor ander initiatief dan ook waardoor de school een uur later opengaat.

Minimale onderwijstijd

Een ander punt kan zijn, dat de school geen marge-uren meer heeft. Door de actie/werkonderbreking/staking van een uur kán het zijn dat de school niet meer voldoet aan de minimale onderwijstijd. Als dat het geval is, moet het uur worden ingehaald.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Werk uur neerleggen: staking of (prik)actie?

VOS/ABB hoort dat er verwarring is over de staking van een uur op 27 juni waartoe PO Front heeft opgeroepen. Is dat nou een staking of eigenlijk een (prik)actie?

Voor de Onderwijsjuristen van VOS/ABB is het lood om oud ijzer: er wordt opgeroepen om op basisscholen het werk gedurende een uur neer te leggen. Dat komt dus neer op een staking van een uur, omdat het werk dan wordt gestaakt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om het een ‘actie’ of – gezien de beperkte tijd – een ‘prikactie’ te noemen. De stakingskassen van de vakbonden gaan immers niet open. Het zal dus niet een staking zijn waarbij vakbondsleden betaald krijgen door hun bond.

De oproep van PO Front zóu ook kunnen worden gezien als een oproep aan de schoolbesturen, dus niet aan de vakbonden, om hun personeel een uur niet te laten doen waarvoor ze normaal gesproken op school zijn. Er kan in dat ene uur een extra overleg worden ingepland of een studiemoment, waardoor het lijkt alsof er wordt gewerkt terwijl dat in feite niet zo is. Het is nog maar de vraag overigens of op alle basisscholen aan de actie wordt deelgenomen.

Hoe dan ook: er wordt, als het op 27 juni doorgaat, een uur niet gewerkt, in die zin dat de leraren niet doen waarvoor ze normaal gesproken op school zijn. De semantische discussie of het om een staking dan wel een (prik)actie gaat, is niet zo interessant.

Wat doen in geval van staking?

Wat wel interessant is: schoolbesturen moeten op een bepaalde manieren handelen als er een uur niet wordt gewerkt/actiegevoerd/gestaakt.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven een toelichting op wat schoolbesturen in dit geval moeten doen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd opvang zijn voor kinderen als hun ouders hen niet een uur later naar school willen of kunnen laten gaan.

De schoolbesturen kúnnen daar overigens geld voor vragen aan de ouders die opvang nodig hebben, omdat het bewuste uur kan worden gezien als voorschoolse opvang. Let op: dat hóeft niet per se, het kán.

DOWNLOAD TOELICHTING (alleen voor leden van VOS/ABB)

Ook is een modelbrief beschikbaar om ouders te informeren, mocht de staking op 27 juni doorgaan:

DOWNLOAD MODELBRIEF

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

 

Nieuwe actie: Alpe d’HuKids

In navolging van de jaarlijkse actie Alpe d’HuZes voor kankeronderzoek, komt er op 18 september eenzelfde evenement voor kinderen: Alpe d’HuKids in Kerkrade in Limburg.

Kinderen kunnen die dag lopen of fietsen op een parcours van 3,3 kilometer door Kerkrade, met start en finish op de Markt. Met die actie zamelen ze geld in voor onderzoek naar kinderkanker. Een van de onderzoeken die de organisatie wil financieren richt zich op de langetermijneffecten van bestraling bij kinderen. Hiervoor wordt samengewerkt met SKION LATER (Stichting Kinderoncologie Nederland – Lange Termijn Effecten na Behandeling van Kinderkanker).

De eerste inschrijvingen van enthousiaste kinderen zijn al binnen. De kinderen weten precies waar ze het voor doen. Bij inschrijving wordt een startdonatie gevraagd van 6,66 euro. Meer informatie en inschrijven op een speciale website. 

 

IJsmuts op voor een boek van 1 euro

Op zaterdag 20 februari begint de actie Geef mij maar een boek. Kinderen die met een ijsmuts op of een knijpkat in de hand naar de boekhandel gaan, kunnen daar voor 1 euro het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw kopen. Er zijn 260.000 exemplaren beschikbaar.

Het is een actie van de landelijke boekhandels om een klassiek kinderboek onder de aandacht van kinderen te brengen. Scholen worden uitgenodigd om samen met de boekhandels een activiteit rond het boek op te zetten. Zo zijn er scholen in Hoofddorp waar de leerlingen ieder een pagina uit Oorlogswinter gaan voorlezen – met een ijsmuts op. In Badhoevedorp is afgesproken dat de boekhandel naar alle scholen gaat om de achtstegroepers allemaal van een exemplaar te voorzien.

Gratis lesideeën
Op de website www.geefmijmaareenboek.nl kunnen leerkrachten bovendien gratis lesmateriaal downloaden. Daarin staan ideeën om met de klas activiteiten te organiseren rond het boek Oorlogswinter.

Oorlogswinter, gepubliceerd in 1972,  is met recht een klassieker. In 40 jaar zijn er meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Het boek kreeg ook verschillende prijzen, waaronder een Gouden Griffel in 1973. In 2008 is het verhaal verfilmd door Martin Koolhoven. Die film trok meer dan een miljoen bezoekers in Nederland en België.
Het spannende verhaal gaat over de belevenissen van een jongen uit Zwolle in de laatste oorlogswinter, 1944/1945. Hij wordt gevraagd een brief te bezorgen als een verzetsactie mis mocht gaan. De actie gaat inderdaad mis en dan moet Michiel op zichzelf vertrouwen.

De Stichting Geef mij maar een Boek! wil de actie voortaan elk jaar herhalen met een ander klassiek jeugdboek.

Actie voor conciërges trekt aandacht

Scholen hebben te weinig budget om conciërges en administratieve krachten aan te stellen. Daarom moeten schoolleiders en leerkrachten vaak klusjes doen die niet bij hun functie horen. Sommige scholen hebben wél een conciërge of administratieve hulp, maar die worden dan bekostigd uit middelen die eigenlijk voor het onderwijs zijn bestemd.

De belangenverenigingen AOb, AVS, CMHF, CNVOnderwijs, CNVS hebben inmiddels een petitie opgesteld, die op 9 september wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens hen is er 150 miljoen euro nodig om elke school van voldoende ondersteuning te voorzien. Gisteren begon de handtekeningenactie op de scholen. De petitie kan ook online worden ondertekend op de website www.helpdeschoolverzuipt.nl.

Brandbrief naar Kamerleden over muffe lokalen

VOS/ABB heeft de Kamerleden erop gewezen dat het ernstig mis is met de luchtkwaliteit in klaslokalen. Schoolbesturen hebben geen budget om hier iets aan de te doen, terwijl gemeenten zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen. Zo gebeurt er dus niets en blijven tienduizenden kinderen en leraren tobben in muffe lokalen.

De actie die VOS/ABB onlangs is gestart in de strijd tegen de muffe lucht vindt veel bijval. Schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en ouders ondertekenen de petitie op de website www.vosabb.nl. Honderden steunbetuigingen zijn al binnen. Uit de reacties blijkt dat het probleem overal speelt, in het primair en voortgezet onderwijs en in het hele land.

 In het blad Over Onderwijs, dat op 18 juni uitkomt, besteedt VOS/ABB ook aandacht aan het problemen, met een bloemlezing uit de vele reacties die VOS/ABB ontving.  In de rechterkolom hiernaast staat een voorpublicatie van dat artikel. Ook staat daar de brief die VOS/ABB heeft verstuurd aan de Kamercommissie VROM.

De petitie is nog steeds online te ondertekenen. Na de zomervakantie – maar vóór Prinsjesdag – worden alle handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen, vraagt VOS/ABB scholen en besturen de petitie onder de aandacht te brengen van personeel en ouders.

Bijlagen