Gratis inzameling verpakkingsafval – PO/VO

Scholen kunnen zich tot en met 31 mei aanmelden voor Afval Goed Geregeld, een kosteloos inzamelsysteem van plastic en glazen verpakkingen, en drankkartons. Afval Goed Geregeld is een initiatief van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Scholen die meedoen, scheiden...