Ouders willen rook- en alcoholvrije school

Bijna alle ouders vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn. Dat blijkt uit Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn ook steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe: 97 procent is voorstander van een rook- en alcoholvrije school.

Het Trimbos-instituut meldt verder dat steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs in het bijzijn van hun kind roken. In 2009 deed nog 30 procent van de rokende ouders dat, in 2015 was dat 21 procent. Het percentage ouders bij wie in huis niet mag worden gerookt is in de periode 2009-2015 gestegen van 67 naar 90.

Uit de peiling blijkt ook dat ruim negen op de tien ouders vinden dat hun kind zeker geen joint mag roken.

Lees meer…

Leraren voortgezet onderwijs balen van drooglegging

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het accepteren van een alcoholvrij beleid in de school. Dat stelt directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP (Stichting Alcoholpreventie).

Volgens Van Dalen vinden schoolbesturen het moeilijk om hun docenten ervan te overtuigen dat ook zij geen alcohol meer in de school mogen nuttigen. Schoolfeesten in het voortgezet onderwijs zijn tegenwoordig in principe alcoholvrij, omdat het sinds 1 januari jongstleden voor jongeren tot 18 jaar wettelijk verboden is alcoholische dranken te kopen en te drinken.

In het kader van de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar organiseert STAP samen met GGD’s bijeenkomsten om schooldirecties, docenten en ouders te informeren over alcoholvrije schoolfeesten en werkweken. Van Dalen zegt geregeld te horen dat docenten hier grote moeite mee hebben, in tegenstelling tot de meeste leerlingen.

Schoolfeesten na 1 januari alcoholvrij

Met ingang van 1 januari 2014 zullen alle schoolfeesten in het voortgezet onderwijs in principe alcoholvrij moeten zijn, ook voor de bovenbouwleerlingen.

Vanaf die datum geldt immers de nieuwe Drank- en Horecawet. Belangrijkste wijziging is dat er geen alcohol meer geschonken mag worden aan jongeren onder de 18 jaar (tot 1 januari is de leeftijdsgrens nog 16 jaar).

Strikt genomen blijft het natuurlijk wel mogelijk om alcoholische dranken te schenken aan leerlingen vanaf 18 jaar, maar in de praktijk zal dat leiden tot de situatie dat slechts een kleine groep leerlingen wel en de overgrote meerderheid niet zou mogen drinken.

In de praktijk hebben scholen nog wel eens problemen met jongeren die te veel drinken, ook al gebeurt dat vaak al vóór het feest is begonnen. Dit kan tot behoorlijke imagoschade leiden.

Met de nieuwe Drank- en Horecawet in de hand kunnen scholen nog stringenter een alcoholverbod handhaven.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl