Dekker blijft bij vrijwillige maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage en het vak algemene natuurwetenschappen worden in het voortgezet onderwijs niet langer verplicht gesteld. Ondanks kritiek houdt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vast aan zijn plannen.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag onder andere over de maatschappelijke stage, die in het schooljaar 2011-2012 werd ingevoerd als verplicht onderdeel. Dit vloeide destijds voort uit de normen-en-waardendiscussie onder het kabinet van CDA-premier Jan Peter Balkenende. Het was Marja van Bijsterveldt van de christendemocraten die als minister van OCW de maatschappelijke stage invoerde.

Om 75 miljoen euro te bezuinigen, heeft het huidige kabinet besloten het verplichtende karakter van de stage te halen. De financiering ervan wordt stopgezet. De scholen mogen de maatschappelijke stage wel als facultatief onderdeel blijven aanbieden.

Verzet in Tweede Kamer
De Kamerleden Michel Rog (CDA), Jasper van Dijk (SP) en Joël Voordewind (ChristenUnie) pleitten voor behoud van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage. Tanja Jadnanansing van regeringsfractie PvdA echter zei dat het doel van de maatschappelijke stage, namelijk burgerschapsvorming, ook buiten het onderwijs kan worden bereikt. Harm Beertema (PVV) zei dat het geld en de tijd voor de maatschappelijke stage beter kunnen worden besteed aan taal, rekenen en de positie van de leraar. Regeringsfractie VVD en de SGP waren altijd al tegen de verplichting.

Sander Dekker benadrukte dat hij scholen ruimte wil bieden in het bereiken van het doel van de maatschappelijke stage. Niets staat de scholen volgens hem in de weg om er in de huidige vorm mee door te gaan, alleen wordt de financiering stopgezet.

Algemene natuurwetenschappen
In het Kamerdebat kwam ook de positie van het vak algemene natuurwetenschappen (ANW) aan bod. D66’er Paul van Meenen wil dat dit vak in de hele bovenbouw van het vwo blijft bestaan en niet veralgemeniseerd mag worden. Beertema (PVV) wil het alleen behouden voor de maatschappijprofielen, terwijl Jadnanansing (PvdA) graag ziet dat het vak in de onderbouw verplicht wordt gesteld.

De staatssecretaris zei dat de kern van het vak, namelijk wetenschapsoriëntatie, op een andere manier zal worden geborgd: als kennisbasis science in de onderbouw en verspreid in de verschillende vakken in de bovenbouw.

De Tweede Kamer stemt op 11 februari over de maatschappelijk stage en ANW.