‘Ouders moeten bewust kiezen voor openbaar of bijzonder’

Als ouders voor openbaar of christelijk onderwijs kiezen, dan moet het een bewuste keuze zijn en niet alleen omdat het de enige basisschool in het dorp is. Dat zegt vicevoorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

‘Ik ben een groot voorstander van diversiteit en keuzevrijheid in het onderwijs. Ouders moeten kunnen kiezen voor een school die past bij hun opvoedingsstijl en levensovertuiging’, zo citeert de PZC hem.

Samenwerking openbaar en bijzonder

Tegelijkertijd pleit hij voor samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Dat is volgens hem van groot belang in een krimpgebied als Zeeland, waar hij tot zijn vertrek naar de PO-Raad actief was als bestuurder van de christelijke Alpha Scholengroep.

‘Ik wil ook dat kinderen goed onderwijs kunnen volgen, ongeacht waar ze wonen, of op welke school ze zitten. En die kwaliteit kun je in een krimpgebied als Zeeland alleen maar bieden als je samenwerkt’, aldus Van Hoepen. Hij was een van de initiatiefnemers van de Coƶperatie Primair Onderwijs Zeeland.

Anko van Hoepen vicevoorzitter PO-Raad

De algemene ledenvergadering van de PO-Raad heeft ingestemd met de benoeming van Anko van Hoepen tot vicevoorzitter van het bestuur. De ALV ging tevens akkoord met de herbenoeming van bestuursvoorzitter Rinda den Besten.

Van Hoepen volgt per 1 februari 2017 Simone Walvisch op. Vanaf 2013 zit hij al in het algemeen bestuur van de sectororganisatie van het primair onderwijs.

Van Hoepen werd in 2007 bestuurder van de Alpha Scholengroep, een samenwerkingsverband van christelijke basisscholen op Zuid-Beveland. Hij was eerder leraar, IB’er en schooldirecteur.

De herbenoeming van Rinda den Besten betekent dat zij na vier jaar haar tweede termijn als bestuursvoorzitter ingaat.

Lees meer…