Katern Arbeidsrecht digitaal beschikbaar – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben een nieuw katern over arbeidsrecht gepubliceerd. Het gaat over de belangrijkste regels die voor de werkgever van toepassing zijn bij de totstandkoming en beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Het katern is niet in druk...

Wat is de functie van het incorporatiebeding?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen naar aanleiding van de voorbeeldbrief WNRA veel vragen over de functie van het incorporatiebeding. Daarom hebben ze hierover een toelichting gepubliceerd.De toelichting maakt duidelijk hoe het zit met de naleving van de...