Nog niet alle leerlingen mogen docenten beoordelen

Nog niet op alle scholen voor voortgezet onderwijs worden docenten door hun leerlingen geëvalueerd.

Scholen voor voortgezet onderwijs worden wettelijk verplicht om leerlingen te betrekken bij de evaluatie van docenten. De wetswijziging die dit regelt is in mei van dit jaar gepubliceerd en treedt in werking in juli 2017.

Volgens DUO Onderwijsonderzoek worden nu op 84 procent van de scholen leerlingen betrokken bij de evaluatie van docenten. Op 27 procent van de scholen worden leerlingen betrokken bij sollicitaties.

Lees meer…

Beslisschema toont criteria Inspectie

De Inspectie werkt aan de hand van het Toezichtkader PO 2005. In dit toezichtkader is een basisset van indicatoren beschreven. Ook zijn er normindicatoren beschreven voor opbrengsten, het onderwijsleerproces en kwaliteitszorg. Deze normindicatoren vormen met elkaar de graadmeter aan de hand waarvan een school wordt beoordeeld.

Een school krijgt een aangepast toezichtarrangement als én de eindopbrengsten onvoldoende zijn én er daarnaast twee of meer normindicatoren van het onderwijsleerproces als onvoldoende worden beoordeeld. De school wordt dan zwak of zeer zwak genoemd. Scholen die normaal presteren krijgen het basis-toezichtarrangement.

Om de beoordelingen zo objectief mogelijk te laten zijn heeft de Inspectie een beslisschema opgesteld, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Sicco Baas, shbaas@vosabb.nl, of 06-51 91 46 94.

Bijlagen