Slob zet druk op verantwoording schoolbesturen

Onderwijsminister Arie Slob gaat schoolbesturen verplichten om in hun jaarverslagen over specifieke onderwerpen verantwoording af te leggen. Dat meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de sectorakkoorden in het primair en voortgezet onderwijs.

‘Het is belangrijk dat schoolbesturen de besteding van de sectorgelden helder verantwoorden, zodat voor alle belanghebbenden duidelijk is op welke wijze de besteding van de financiële middelen bijdraagt aan het realiseren van de doelen uit de sectorakkoorden’, zo schrijft Slob. Hij constateert dat het op dit punt niet goed gaat.

Daarom gaat hij de komende jaren gebruikmaken van zijn bevoegdheid, zoals die is vastgelegd in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, om schoolbesturen te verplichten over specifieke onderwerpen verantwoording af te leggen.

Daarop vooruitlopend wil hij samen met schoolbesturen ervaringen opdoen ‘over de wijze waarop deze verantwoordingseisen voor het bestuursverslag in de praktijk het beste kunnen worden vormgegeven’. Daarom komt er een pilot met de PO-Raad en VO-raad om ‘de verantwoording in de bestuursverslagen over prioritaire thema’s te verbeteren’.

Lees meer…

Bestuursverslagen ter inspiratie

Schoolbesturen moeten tegenwoordig jaarlijks in een bestuursverslag verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid en de financiële positie. Juist omdat dit nog een vrij nieuw fenomeen is, heeft VOS/ABB aan leden gevraagd hun bestuursverslag beschikbaar te stellen, zodat andere leden kunnen zien hoe dit in elkaar steekt. Zo hoeft niet iedereen opnieuw het wiel uit te vinden. Veel leden reageerden positief op die oproep, waarvoor dank!

De bestuursverslagen staan op een speciale webpagina in de rubriek ledenservice. Ze zijn alleen toegankelijk voor leden, als die zijn ingelogd met behulp van hun wachtwoord. Inloggen kan via het tabblad Mijn VOS/ABB. De bestuursverslagen verschijnen vervolgens in de rechterkolom op de webpagina.