Schoolleiders kunnen professionaliseringsbeurs aanvragen – VO

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs kunnen online een beurs voor professionalisering aanvragen. De beurs van € 22.500 per studiejaar wordt uitbetaald aan de werkgever en dient als tegemoetkoming voor opleidings-, vervangings- en overige kosten. De beurs is...