Actuele onderwerpen in Over Onderwijs nr. 2

Uit een voorlopige verkenning van VOS/ABB naar de onderwijsuitgaven van gemeenten, blijkt dat veel gemeenten minder geld uitgeven aan onderwijshuisvesting dan ze hiervoor – niet geoormerkt – van het rijk ontvangen. In Maastricht gaat het om een verschil van gemiddeld 1,5 miljoen euro per jaar. Bovenschools managers Rob Beaumont van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting jong Leren vertelt in het blad wat hij daarvan merkt.

In hetzelfde nummer vindt u nog een ander artikel over onderwijshuisvesting. Dit gaat over duurzaam bouwen. Over Onderwijs nam een kijkje in Niekée in Roermond en in het Junior College in Julianadorp en constateert: ‘Een duurzaam gebouw leidt tot duurzaam onderwijs’.

Jaarverslag en serious gaming
Het blad van VOS/ABB gaat in dit nummer ook in op het jaarverslag, dat alle schoolbesturen op 1 juli af moeten hebben. Financieel specialist Reinier Goedhart geeft tips en tricks. En in het Via Nova College in Utrecht wordt serious gaming geïntroduceerd. De vmbo-leerlingen leren plannen en organiseren met behulp van een computerspel. Directeur Ron Dorreboom is enthousiast en geeft aan dat andere scholen het spel van hem kunnen overnemen.

Overige onderwerpen:

  • VOO-directeur Rob Limper over de samenwerking met VOS/ABB
  • De problematiek van kleine schooltjes: obs De Berenburcht in het Zeeuwse Baarland
  • De Sterrenschool: basisschool van de toekomst
  • Voorzitter Bruno Bruins over het werk van de Taskforce Diversiteit
  • VOS/ABB-adviseur Ron van der Raaij: flexibele interim-manager

Rubrieken
In de rubriek Het Gebouw zien we dit keer obs De Globe in Amsterdam-Osdorp. De Vijf Vragen zijn gesteld aan rector Ben Lubberding van het Linde College in Wolvega. De VOS/ABB-adviseur die Ten Voeten Uit wordt geportretteerd, is Henk Jan Biegel. In de rubriek In de praktijk kunt u lezen over een samenwerkingsproject voor een nieuwe vmbo-school in Houten.

Het nieuwe nummer van Over Onderwijs is deze week bij alle leden van VOS/ABB op de mat gevallen. Mocht u het blad desondanks niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij Anja van Rossum, 0348-405282 of avanrossum@vosabb.nl.

U kunt het blad ook downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl

Bijlagen

Over Onderwijs met special over Toezicht

Verder in dit nummer een artikel over het Zuyderzee College in Emmeloord, dat de schoolboeken al heeft vervangen door laptops. Het leren met laptops biedt didactisch meer mogelijkheden, en zowel leerlingen als docenten zijn er enthousiast over, zo blijkt uit de ervaringen. Hoe het in de praktijk werkt, leest u op de pagina’s 8 en 9 van het magazine.

Dit laatste nummer van 2009 biedt verder veel informatie: over de inrichting van islamlessen op de basisschool, over het vakcollege in het vmbo, over het succes van het project Verbindend Leren, het bekroonde mentorproject School ’s cool en een kijkje in het duurste noodgebouw van Nederland waarin de kleuters van de Kleine Pijler in Rotterdam mogen bivakkeren.

Het magazine valt vandaag bij alle leden van VOS/ABB op de mat. Mocht u het blad niet ontvangen hebben, dan kunt een exemplaar aanvragen bij Anja van Rossum, 0348-405298, of via de mail: avanrossum@vosabb.nl. Ook niet-leden kunnen bij haar een exemplaar bestellen. Het blad is ook virtueel door te bladeren op deze website in de rubriek publicaties.

Jubileumnummer van Over Onderwijs is uit

In de special artikelen over de Helpdesk, die meer dan 40.000 vragen heeft beantwoord, en de onderwijsjuristen, die het almaar drukker krijgen. Directeur Theo Hooghiemstra gaat in op de toekomst van VOS/ABB.

Verder in deze Over Onderwijs een verhaal over de muffe-luchtpetitie, die vorige week met al uw handtekeningen aan de Tweede Kamercommissie VROM is aangeboden. “Deze noodkreet moeten de Kamerleden nu toch wel serieus nemen”, concludeert directeur Hooghiemstra in zijn commentaar.

Ook in dit nummer een gesprek met Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart, die regelmatig in het nieuws is. Hij blikt vooruit op zijn optreden op het jubileumcongres van VOS/ABB op 2 oktober.

Een ander artikel gaat in op het opmerkelijke pleidooi van Jaap Slob, directeur vmbo van Het Westeraam in Elst, voor afschaffing van het vmbo-examen. Hij komt op dat idee omdat juist op het moment van overgang van vmbo naar mbo veel scholieren uitvallen. “Haal dat tijdrovende examengebeuren er tussenuit, dan wordt de route vmbo-mbo een doorlopende leerweg”, aldus Slob.

Verder in dit extra dikke nummer:
* Loten mocht op Gymnasium Haarlem
* Basisschool in Kampen heeft snel succes met nieuwe naam
* Voordelige laptop voor leerlingen en personeel
* De kansen van mpv (meervoudig publieke verantwoording)
* De gelukkigste klassen: ze zijn gevonden
* De strijd van het openbaar onderwijs in katholiek Limburg
* Een jubilerend schoolgebouw in Purmerend
* Vijf vragen voor het Coenecoop College in Waddinxveen
* De vernieuwing van een basisschool in Maassluis
* De International School in Eindhoven

Het blad Over Onderwijs is op woensdag 17 september bij de leden op de mat gevallen. U kunt het blad op deze website ook virtueel doorbladeren.

Over Onderwijs met special Kwaliteit

Schoolbesturen zijn overal bezig de kwaliteit van hun scholen (verder) te verbeteren. In de praktijk blijkt het vaak lastig om greep te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. In deze special van Over Onderwijs komen diverse kwaliteitssystemen aan bod. Zoals het instrument Zelfevaluatie Kader voor goed besturen, maar ook nieuw ontwikkelde software die snel inzicht geeft in de prestaties van de eigen scholen.

Het Gebouw en De vijf vragen
In de rubriek ‘Het gebouw’ dit keer het Vader Rijn College in Utrecht, dat bij de oplevering in 1995 eigenlijk al uit de tijd was. Een serie aanpassingen heeft het gebouw nu eigentijds gemaakt.

De rubriek ‘De vijf vragen’ is dit keer gemaakt in Amersfoort. Directeur Joop Stas van obs De Meander beantwoordt de vijf vragen, en noemt de gymles als een groot probleem.

Reacties muffe lokalen
Een ander probleem waar scholen ernstig mee kampen, is de ventilatie van het gebouw. Kinderen zitten in muffe lokalen en worden daar soms ziek van. Lees het artikel en vooral ook de bloemlezing uit de vele reacties die bij VOS/ABB binnenkomen: ‘De lucht in een klaslokaal is gemiddeld slechter dan in een varkensstal’.

Over Onderwijs doet verder verslag van een reis naar Canada door een onderwijsdelegatie, en ging na hoe de stand van zaken is bij het onderwijs in Engels. Hoe vroeg kun je daarmee beginnen, en is er dan een doorlopende leerlijn op het voortgezet onderwijs? In Arnhem wel. Ten slotte in deze Over Onderwijs een artikel over de identiteit van openbare scholen in Limburg,  nieuws over het Inkoopcollectief Lesmateriaal en informatie over de mogelijkheden van sponsoring en fondsenwerving voor scholen.

Het nieuwe nummer van Over Onderwijs is op 18 juni naar alle leden van VOS/ABB verzonden. U kunt het blad ook inzien op deze website.
Het pdf-bestand staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen