Schoolleiders protesteren met e-mailbombardement

Vakbond AVS roept schoolleiders op onderwijsminister Arie Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer te bedelven onder een e-mailbombardement. De actie moet leiden tot een ‘passend en eerlijk salaris’ voor schoolleiders.

‘De huidige onderwijspraktijk en toenemende maatschappelijke druk op scholen vragen veel van schoolleiders. Er dreigt (en ís zelfs al) een schoolleiderstekort, vooral in het primair onderwijs. Daarom moet hun positie verstevigd worden’, vindt de AVS.

Vakbondsvoorzitter Petra van Haren zegt dat ‘de roep om een eerlijk salaris moet gelden voor álle werknemers in de sector primair onderwijs, dus óók schoolleiders’.

Het e-mailbombardement is de derde actie van de AVS. In september lieten schoolleiders het brandalarm van hun school afgaan om hun eisen kracht bij te zetten. In oktober waren ze uit protest een dag niet bereikbaar per e-mail.

AVS akkoord met omstreden CAO PO 2018-2019

De AVS behoort tot de sociale partners die akkoord zijn gegaan met de CAO PO 2018-2019. In die cao zijn mede met goedkeuring van de AVS afspraken gemaakt over meer salaris en minder werkdruk voor leraren.

Deze gunstige cao-afspraken gelden niet voor de schoolleiders (en ook niet voor het onderwijsondersteunend personeel overigens). Veel schoolleiders zijn hier boos over. Zij vinden dat ze altijd meer moeten blijven verdienen dan leraren.

Lees meer…

Game toont verwoesting na bombardement Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam heeft in samenwerking met studenten van het Grafisch Lyceum in die stad een computergame ontwikkeld waarmee leerlingen kunnen zien hoe de stad erbij lag na het nazi-bombardement van 1940. De proefversie is op woensdag 14 mei, precies 74 jaar na het bombardement, gepresenteerd.

Het computerspel biedt leerlingen een zo interactief mogelijke omgeving om als het ware met eigen ogen te zien hoe Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog is getroffen.

‘Om dit zo interessant mogelijk te maken proberen wij het verhaal door de ogen van een kind uit de tijd van het bombardement te laten zien, zodat de leerlingen zich in kunnen beelden hoe het heeft gevoeld voor het hoofdpersonage’, zo staat op de website van het Stadsarchief Rotterdam.

Het spel kan gratis worden gedownload. Het is een proefversie die nog wordt doorontwikkeld. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom via het contactformulier. Het spel moet in 2015 helemaal klaar zijn.