Veel uitval door weinig autonomie en hoge werkdruk

In het onderwijs ervaren werknemers weinig grip op hun werk. Dit in combinatie met hoge werkdruk leidt tot veel stress en uitval. Dat staat in het rapport Het betere werk van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

De WRR verbindt geringe autonomie met het grote aantal burn-outklachten. Over het geheel genomen houdt de helft van alle verzuimdagen verband met het werk. Op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt de WRR dat slechte arbeidsomstandigheden 5 procent van de totale ziektelast veroorzaken.

In het rapport komt leerkracht Marijke aan het woord. Zij legt uit dat lesgeven steeds meer teamwerk is: ‘Om leerlingen met al hun verschillen de hele schoolperiode door te laten presteren, is coördinatie en afstemming nodig’. Volgens haar brengt dit verlies van autonomie van de leerkracht met zich mee.

Giftige combinatie

Het rapport gaat ook over de intensivering van het werk. De WRR noemt hier als voorbeeld ‘de leerkracht in het basisonderwijs die nog steeds hetzelfde aantal uren voor de klas staat maar er veel taken bij heeft gekregen’.

De intensivering in het onderwijs heeft volgens de WRR vooral te maken met emotionele belasting, die tot meer werkdruk leidt. Het onderwijs en de zorg zijn de sectoren waarin de werknemers daar het meeste last van hebben. Geringe autonomie en hoge werkdruk zijn volgens de WRR ‘een giftige combinatie voor hoge werkstress en uitval’.

Lees meer…

Stress door werk leidt tot meer verzuimkosten

De kosten van verzuim dat is gerelateerd aan werkstress nemen toe. In 2017 bedroegen die kosten 2,8 miljard euro. In 2015 en 2016 was dat respectievelijk 2,0 en 2,5 miljard euro. Dit meldt TNO.

De kosten van werkgerelateerd verzuim namen in bovengenoemde jaren toe doordat meer mensen gingen verzuimen. De kosten per werknemer bleven met circa 8100 euro min of meer gelijk.

Te veel informatie en ongewenst gedrag

TNO ziet dat de toenemende werkstress te maken heeft met het gebruik van computers en smartphones. Werknemers krijgen tegenwoordig zo veel informatie op zich af, dat een deel van hen het niet meer trekt.

Ook ongewenst gedrag, in het onderwijs bijvoorbeeld van leerlingen, kan leiden tot werkstress. Bijna één op de vier werknemers heeft daar last van.

Lees meer…

Onderzoek naar stress bij kinderen

De NOS besteedt aandacht aan stress bij kinderen en de mogelijke gevolgen daarvan, zoals schooluitval. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de Universiteit van Maastricht doen er onderzoek naar. Na de zomer worden de resultaten verwacht.

De NOS sprak met de 12-jarige Fleur, die al op haar negende overspannen raakte. Het begon bij haar met hard werken en teleurstelling als er desondanks iets niet lukte. ‘Ik ging steeds vroeger opstaan, soms al om 6 uur, zodat ik om 8 uur klaarstond om naar school te gaan’, zo citeert de NOS haar.

Lees meer…

Onderzoek naar stress bij kinderen

Volgens het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zijn er meer kinderen die overspannen raken. Samen met de Universiteit van Maastricht doet dit centrum onderzoek naar stress bij kinderen en de mogelijke gevolgen daarvan. De resultaten van dit onderzoek worden na de zomer verwacht.

Lees meer…

Onderwijs is niet de sector met de meeste vrouwen

In het onderwijs werken relatief veel vrouwen, maar er zijn sectoren waar het aandeel vrouwen aanzienlijk hoger is. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017 van Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit.

Van de mensen die in het onderwijs werken, is ruim 60,2 procent vrouw. Dat is aanzienlijk minder dan in de administratie (87,2 procent), de medische dienstverlening (82,6 procent) en het personeelsbeleid (80,4 procent). Sectoren met veel mannen zijn de techniek (94,7 procent), de ICT (87,5 procent) en de productie en de bouw (83,6 procent).

In het Nationaal Salaris Onderzoek is ook gekeken naar het risico van burn-out. In het onderwijs is dat risico vrij hoog. Het risico neemt toe onder vrouwen vanaf 35 jaar, maar ook mannen in die leeftijdscategorie hebben een relatief grote kans op burn-out.

Minder psychische beroepsziekten in onderwijs

Het aantal mensen in het onderwijs met een psychische aandoening die gerelateerd is aan het werk (zoals burn-out), is in de periode 2014-2016 bijna gehalveerd. Wel is dat aantal nog steeds fors hoger dan het gemiddelde over alle beroepsgroepen in Nederland. Dit blijkt uit het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2017 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

In het onderwijs lag de ‘incidentie’ wat betreft het aantal meldingen van beroepsziekten van psychische aard in 2014 op 250 per 100.000 werknemers. Dat was een duidelijke piek, want in de jaren daarvoor lag dat aantal fors lager. Na de piek in 2014 zakte de incidentie naar 130 per 100.000 werknemers in 2016.

Aandacht voor beroepsziekten

De piek in het aantal meldingen hoeft volgens het NCvB geen verband te houden met wijzigingen in werkdruk in het onderwijs. Het zou wel te maken kunnen hebben met de toegenomen aandacht voor preventie van werkstress. Doordat daar meer aandacht voor was, kwamen er ook meer meldingen.

Meer vrouwen dan mannen

In het rapport staat dat psychische beroepsziekten vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Bij vrouwen komen deze ziekten het vaakst voor onder veertigsters, bij mannen onder vijftigers.

Verder blijkt dat psychische beroepsziekten, zoals burn-out, veelal gepaard gaan met langdurig verzuim. In 2016 bleef een kwart langer dan zes maanden ziek. In 3,6 procent van de gevallen was sprake van een blijvende arbeidsongeschiktheid.

Lees meer…

Leraren in Vlaanderen gestresst maar ook tevreden

Leraren in Vlaanderen kampen met stress, maar zijn ook zeer tevreden met hun baan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van een Vlaamse vacaturesite onder 2000 Vlamingen tussen 18 en 65 jaar.

Mensen die in het onderwijs werken, ervaren niet alleen veel stress, maar ook frustratie. Andere negatieve gevoelens die meer dan een kwart heeft, zijn spanning, onzekerheid, lusteloosheid, verlies van plezier en wantrouwen. De meest voorkomende lichamelijke klachten zijn oververmoeidheid, slapeloosheid, nekpijn, hoofdpijn en rugpijn.

Ondanks alle klachten willen maar weinig Vlaamse leerkrachten een ander beroep. Bijna 60 procent zegt bijzonder tevreden te zijn. Slechts 5,7 procent van de Vlaamse leerkrachten is actief op zoek naar een nieuwe baan.

Lees meer…

Oproep tot staking van een uur

PO Front roept leerkrachten uit het basisonderwijs op tot een staking van een uur. Het is de bedoeling van het collectief dat op dinsdag 27 juni de scholen een uur later beginnen.

Docent Thijs Roovers is woordvoerder van PO in Actie, dat deel uitmaakt van PO Front. Hij riep woensdagavond in het tv-programma Jinek op tot de eenurige staking. Het lerarencollectief vindt dat de werkdruk omlaag moet en het salaris omhoog.

De inzet is dat basisschoolleerkrachten hetzelfde moeten verdienen als leraren in het voortgezet onderwijs. Roovers onderbouwde dat door te stellen dat ze hetzelfde diploma hebben, hetzelfde aantal uren werken en dezelfde bijdrage leveren.

De stakingsoproep houdt volgens hem ook verband met het groeiende lerarentekort. Daardoor komt, zo benadrukte hij bij Jinek, de onderwijskwaliteit steeds meer in gevaar.

Roovers vindt dat ouders de aangekondigde staking moeten ondersteunen door een petitie te ondertekenen, die op 27 juni op een goedgevuld Malieveld in Den Haag zou moeten worden aangeboden aan premier Mark Rutte.

Steun voor staking

Bij Jinek zat ook televisiemaakster Sophie Hilbrand. Zij is moeder van twee basisschoolkinderen. Hilbrand verwees in het kader van de hoge werkdruk die veel leraren ervaren naar het programma Sophie in de kreukels dat over burn-outs ging.

Om de werkdruk in het basisonderwijs te illustreren, vergeleek zij een gemiddelde schooldag op een basisschool met een verjaardagsfeestje met drukke kinderen.

Komt Malieveld vol?

De Algemene Onderwijsbond (AOb) betwijfelt volgens de Volkskrant of de bereidheid van de leraren in het basisonderwijs om naar Den Haag te gaan om daar te protesteren wel zo groot zal zijn. Daarbij vermeldt de krant een uitspraak die vakbondsvoorzitter Liesbeth Verheggen in maart heeft gedaan.

‘Tienduizenden vind-ik-leuks op Facebook is nog iets anders dan 29 duizend mensen op het Malieveld. Als ik een toespraak moet houden op een leeg veld, dan heb ik een probleem. Leraren gaan niet snel de straat op’, zo citeert de krant haar nogmaals.

Volgens woordvoerder Thijs den Otter van de AOb is deze uitspraak van Verheggen in de Volkskrant niet actueel, want ‘van maanden geleden’, en is er volgens hem ‘in de tussentijd wel het een en ander veranderd’, zo twittert hij. Wiskundedocent en kandidaat AOb-bestuurder Frans van Haandel twittert dat de AOb van standpunt is veranderd ‘omdat PO in Actie is blijven trekken ondanks scepsis’ van de onderwijsbond.

De Volkskrant meldt dat Roovers van PO in Actie zich verbaast over de terughoudendheid van de AOb. ‘Dit wordt wel degelijk breed gedragen, juist omdat het ook gaat om de grootte van de groepen en meer onderwijsondersteunend personeel.’

Kritiek op staking

In de politiek klinken kritische geluiden over de aangekondigde staking, meldt de Telegraaf. De krant citeert onder anderen onderwijswoordvoerder Michel Rog van het CDA in de Tweede Kamer: ‘Mijn partij heeft het kabinet begin dit jaar al gevraagd uitleg te geven over het verschil in loon tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De reactie daarop verwachten wij voor de zomer. Op basis daarvan moet de discussie worden gevoerd. Een staking voegt nu niets toe en is niet in het belang van kinderen.’

Hij heeft volgens de krant ook zijn bedenkingen bij de steun van de PO-Raad voor de actie: ‘Zij willen nu wel voor alle leraren een hogere schaal, maar komen al drie jaar eerdere afspraken om 40 procent van de basisschoolleraren in een hogere schaal te plaatsen niet na.’

Tegen de NOS zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad dat de sectororganisatie de actie volledig steunt: ‘De bekostiging schiet aan alle kanten tekort, en daar zijn leraren de dupe van. Er kan niet anders gereageerd worden dan door te bezuinigen op het personeel, omdat ook het aanzetten van de verwarming en het schoonmaken van het gebouw betaald moet worden.’

VOS/ABB heeft een aantal jaren geleden met huisvestingspartner HEVO uitgerekend dat het tekort op de materiële instandhouding zo groot is, dat er als het ware 5000 voltijdsbanen in de stenen van de schoolgebouwen zitten. Hoewel dit onderzoek een aantal jaren geleden is uitgevoerd, is het tekort nog steeds actueel.

Geen dekking

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld wijst er volgens de Telegraaf op dat het schrappen van de laagste salarisschaal in het primair onderwijs, zoals leraren willen, te duur is. Het zou gaan om 500 miljoen euro per jaar. ‘Geen een partij heeft daar momenteel dekking voor. Een nieuw kabinet moet zich daarover buigen’, aldus Westerveld volgens de krant.

PVV’er Harm Beertema noemt de aangekondigde staking in de Telegraaf ‘vreselijk’.

Toelichting Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB krijgen de laatste tijd vragen van schoolbesturen over wat er gedaan moet worden als er onder leraren een staking uitbreekt. Daarom is er een toelichting online gezet. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u die toelichting downloaden.

Burn-out treft vrouwelijke managers in onderwijs

Burn-out komt meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat hierbij een verband legt met het relatief hoge aantal vrouwelijke managers in het onderwijs en de werkdruk die in deze sector vaak als hoog wordt ervaren.

In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers burn-outklachten. Zij gaven bijvoorbeeld aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Bij de mannen ging het om 10 procent.

Burn-out en hoge werkdruk in onderwijs

Vrouwen met een managementberoep melden niet alleen meer burn-outklachten, ze ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan mannen in het management geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken of heel veel werk te moeten doen.

Het CBS wijst erop dat de werkdruk onder andere in het onderwijs erg hoog is én dat daar relatief veel vrouwelijke managers werken.

Lees meer…

Jonge werknemers centraal in Week van de Werkstress

Meer dan een miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out-klachten. Jonge werknemers van 25 tot 35 jaar hebben daar relatief vaak last van, blijkt uit onderzoek van TNO. Daarom staan zij dit jaar centraal in de Week van de Werkstress.

‘Praten met collega’s helpt tegen werkstress. Ook is het belangrijk dat werkgevers zorgen voor een prettige werkomgeving en oog hebben voor de eisen die ze aan hun werknemers stellen’, zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag in Den Haag bij de start van de tweede Week van de Werkstress.

In het onderwijs komen de meeste burn-out-klachten voor. Volgens het CBS heeft een op de vijf leraren ermee te maken. Dat zou komen door de hoge werkdruk in het onderwijs en de emotionele betrokkenheid van leraren.

Kennisachterstand vergroot risico op burn-out

Een kwart van de mensen die in het onderwijs werken, zegt nieuwe kennis of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om hun werk goed te kunnen doen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 van het CBS en TNO staat dat werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te missen, vaker dan gemiddeld ziek zijn en veel vaker burn-outklachten hebben.