Certificaat van deelname beschikbaar – PO/VO

VOS/ABB verstrekt een certificaat van deelname als u bijvoorbeeld een training of cursus hebt gevolgd. Het certificaat kan als bewijs van deelname worden toegevoegd aan uw personeelsdossier. U kunt het ook gebruiken als verantwoording voor de besteding van een...

Pabo’ers met certificaat bevoegd voor vmbo

Pabo-gediplomeerden met het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader’ zijn voortaan bevoegd om les te geven in de onderbouw van het vmbo.De bevoegdheid geldt voor de leerwegen basis/kader en de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en de...