Pabo’ers met certificaat bevoegd voor vmbo

Pabo-gediplomeerden met het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader’ zijn voortaan bevoegd om les te geven in de onderbouw van het vmbo.

De bevoegdheid geldt voor de leerwegen basis/kader en de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan. Minister Slob heeft officieel ontheffing gegeven voor deze gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Scholing voor bevoegdheid

Ongeveer 800 leraren hebben dit certificaat al behaald via een kortdurend scholingstraject bij een van de acht hbo-lerarenopleidingen die dit aanbieden. Zij zijn nu dus officieel bevoegd. Leraren die deze scholing willen volgen, kunnen een vergoeding van 80 procent aanvragen. Zonder het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ mogen pabo-gediplomeerden geen les geven in deze leerwegen. De Inspectie van het Onderwijs gaat hier voortaan op letten.

Meer informatie

TOP-school Zevenaar blij met certificaat

Wethouder Harry Staring van de gemeente Zevenaar heeft het TOP-certificaat van VOS/ABB uitgereikt aan de Sterrenschool Zevenaar. Hij en directeur Lidwien Kok zijn erg trots op het behaalde resultaat. De uitreiking, in bijzijn van leerlingen en een aantal ouders, werd echt een feest.

De Sterrenschool Zevenaar is door VOS/ABB onderzocht en zeer sterk bevonden in de manier waarop het contact met de ouders van de leerlingen is georganiseerd. Daardoor is de betrokkenheid van ouders groot. Op dit gebied vindt VOS/ABB deze school echt een Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld. Het certificaat bevestigt dat.

Als wethouder van onderwijs is Staring trots op de onderscheiding voor een van de openbare scholen in zijn gemeente. Hij vindt ouderbetrokkenheid erg belangrijk voor het onderwijs. Dat de Sterrenschool groeiende is in een krimpgebied, is volgens hem zeker deels te danken aan het partnerschap met ouders.

Het TOP-certificaat heeft de school ook inmiddels heel wat media-aandacht opgeleverd. Zo’n certificaat krijgt een school niet zomaar: er moet voldaan worden aan een reeks van criteria. Eén daarvan is dat het succesvolle beleid gedocumenteerd en overdraagbaar moet zijn, zodat de school echt een voorbeeld voor andere scholen kan zijn.

De criteria van TOP staan in de Toolbox Excellent Openbaar Onderwijs.

Wethouder reikt TOP-certificaat uit

Wethouder Harry Staring van de gemeente Zevenaar reikt op 22 augustus het TOP-certificaat uit aan de Sterrenschool Zevenaar. De gemeente is trots op het predicaat, dat is toegekend door VOS/ABB.

De Sterrenschool krijgt het predicaat TOP omdat deze openbare school een voorbeeld is op het gebied van samenwerking met ouders van leerlingen. VOS/ABB heeft onderzocht hoe de school dit aanpakt en geconcludeerd dat de Sterrenschool TOP is. TOP staat in dit geval voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

De school in Zevenaar is niet de eerste TOP-school. Binnen dit project heeft VOS/ABB al 12 andere scholen onderscheiden. Hun verhalen stonden de afgelopen jaren in magazine School!.  Deze scholen voldoen aan de criteria van het TOP-project, die u als lid van VOS/ABB hier kunt vinden, in de Toolbox Excellent Openbaar Onderwijs.

TOP-scholen presteren goed en blinken daarnaast uit in een van de domeinen op het gebied identiteit. Ze laten zien dat een goede school meer doet dan de kinderen leren lezen en rekenen.