Twee scholen gezocht voor pilot VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland en Codename Future zijn voor het ontwikkelen van lesmateriaal op zoek naar twee pilotscholen voor voortgezet onderwijs.

Het lesmateriaal beoogt dat leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs een genuanceerd beeld krijgen over de redenen waarom vluchtelingen naar Nederland komen. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie waarin vluchtelingen terechtkomen.

Twee digitale lessen sluiten aan op verschillende methoden voor aardrijkskunde en mens & maatschappij. Filmpjes, verdiepingsvragen en verwerkingsopdrachten bieden de mogelijkheid om te variëren en leerlingen zelfstandig en centraal kennis te laten opdoen.

Scholen die het lesmateriaal met minimaal één klas (vmbo, havo of vwo) willen ervaren, kunnen zich aanmelden bij Martijn Spekman van Codename Future: martijn@codenamefuture.nl of 070-3024770.