Inspectie publiceert onderzoeksrapport VMBO Maastricht

De Inspectie van het Onderwijs heeft het onderzoeksrapport over het examendebacle bij VMBO Maastricht gepubliceerd. Hierin staat dat de betreffende scholen zich niet hielden aan het programma van toetsing en afsluiting en de regels uit het eigen examenreglement. Ook werden de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd.

‘Hierdoor had geen enkele van de 354 examenkandidaten het volledige schoolexamen afgerond voordat het centraal examen begon. Er ontbraken duizenden onderdelen van het schoolexamen’, aldus de inspectie. Dat was de reden om vlak voor de zomervakantie alle examens van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren.

De aanleiding van het onderzoek bij VMBO Maastricht was een signaal dat de inspectie ontving. ‘Hierin werd gemeld dat een leerling de uitslag ‘geslaagd’ had ontvangen, maar voor een vak nog niet alle schoolexamens had afgerond. De schoolleiding bevestigde deze onregelmatigheid, nadat ze de melding had onderzocht’, zo staat in het rapport.

De reactie van de schoolleiding, die zei dat deze onregelmatigheid niet was te voorzien, was voor de inspectie reden om nader onderzoek te doen. Daaruit bleek dus dat het mis was bij alle 354 examenkandidaten van VMBO Maastricht.

André Postema

Het examendebacle bij VMBO Maastricht voltrok zich onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Kort nadat het bekend was geworden, stapte bestuurslid Marianne Wegberg en Gerard Bos uit de raad van toezicht van LVO op. Bestuursvoorzitter André Postema bleef echter zitten. Onlangs werd bekend dat zijn contract met twee jaar is verlengd.

In het rapport van de inspectie staat een reactie van het college van bestuur van LVO, waarvan Postema dus nog altijd de voorzitter is. In de reactie staat dat het bestuur de verantwoordelijkheid draagt voor het examendebacle en dat ook zo voelt.

‘De examenkandidaten zijn door het effect van het niet correct verlopen van de toetsing en afsluiting van het examen ernstig benadeeld; dat is verschrikkelijk voor de leerlingen en hun ouders (en voor de andere betrokkenen bij VMBO Maastricht) en dat spijt het CvB ten zeerste’, zo staat in de reactie.

Daarna gaat het college van bestuur in op acties die het heeft ondernomen om de getroffen leerlingen alsnog hun diploma te laten behalen. ‘Het CvB heeft (…) de herstelopdracht maximaal willen oppakken en daarmee het herstel ingezet c.q. de schade voor de leerlingen zoveel mogelijk beperkt.’

Lees meer…

Jelle Kaldewaij van Inspectie naar NUOVO

Kaldewaij (54) brengt inhoudelijke deskundigheid en ruime managementervaring mee naar zijn nieuwe functie als eindverantwoordelijk bestuurder. Kaldewaij: “Vanuit de onderwijsinspectie heb ik mogen zien hoe boeiend, maar ook hoe ingewikkeld het is om het onderwijs in de grote steden op een hoog niveau te verzorgen.  Ik vind het een voorrecht om leiding te mogen geven aan het openbaar onderwijs in Utrecht. NUOVO is dan ook nog eens bijzonder aantrekkelijk door de rijke schakering aan soorten scholen. De inspectie staat vanuit haar functie (steeds meer) op een afstand; voor een daadwerkelijke bijdrage aan onderwijskwaliteit moet je bij de scholen zelf zijn. De kwaliteit van het onderwijs zie je concreet terug in de wijze waarop docenten met leerlingen omgaan. Docenten en hun professionaliteit staan voor mij dan ook centraal als het om onderwijsverandering en –verbetering gaat.”

Hans Stellingsma, voorzitter Raad van Toezicht van NUOVO is verheugd over de benoeming van Kaldewaij. “Vanuit zijn brede achtergrond zal hij een significante bijdrage gaan leveren aan de positieve ontwikkelingen binnen NUOVO op zowel onderwijskundig gebied als qua bedrijfsvoering. Ook zal hij instrumenteel zijn bij het vormgeven van de verdere groei van de organisatie”.

NUOVO, lid van VOS/ABB, bestuurt in Utrecht de volgende scholen:

  •    Internationale Schakelklassen
  •   Leidsche Rijn College 
  •   Meerstroom College 
  •   POUWER 
  •   UniC
  •   Utrechts Stedelijk Gymnasium
  •   Vader Rijn College
  •   Via Nova College
  •   Wim Sonneveldschool
  •   X11, school voor grafimedia