Minister doet niets met ideeën Commissie Fusietoets

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW voelt niets voor het voorstel van de Commissie Fusietoets Onderwijs om nog een meldpunt of een ondersteuningsfaciliteit voor medezeggenschapsraden in stand te houden.

De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) houdt op te bestaan. De minister had gevraagd om met ideeën te komen om de kennis en ervaring van de commissie te borgen. De CFTO gaf aan dat er een meldpunt en een ondersteuningsfaciliteit voor medezeggenschapsraden zouden kunnen komen.

Van Engelshoven heeft in een brief aan CFTO-voorzitter Lenie Dwarshuis echter laten weten daar niets voor te voelen. Ze wil wel dat de CFTO een conferentie organiseert of een bundel presenteert om de kennis en ervaring van de commissie over te dragen.

De CFTO verdwijnt, omdat het kabinet heeft besloten de fusietoets in het basis- en voortgezet onderwijs af te schaffen.

Fusietoets voor funderend onderwijs helemaal loslaten

Het lijkt erop dat voorzitter Fons van Wieringen van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) met zijn uitspraak over schaalvergroting in een vorig tijdperk is blijven steken.

‘De directe aanleiding voor de Wet fusietoets is een rem te zetten op voortgaande schaalvergroting’, zegt Van Wieringen in het kader van het jaarverslag van de CFTO. Hij meldt ook dat ‘het onderwijs nog sterk in de schaalvergrotende modus staat’.

Wat Van Wieringen zich niet goed lijkt te realiseren, is dat de fusietoets voor het funderend onderwijs samenwerking tussen verschillende scholen en hun besturen in de weg kan zitten. Dat is hinderlijk, zeker in gebieden met demografische krimp.

Daarbij komt dat de fusietoets een reactie is op de ongebreidelde schaalvergroting in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs is de menselijke maat, zoals dat heet, nooit uit zicht geraakt. VOS/ABB wil dan ook dat de fusietoets voor het primair en voortgezet onderwijs volledig wordt losgelaten.

Zover durven staatssecretaris Sander Dekker van OCW en de Tweede Kamer nog niet te gaan. Wel zien steeds meer politici in dat de fusietoets samenwerking in de weg zit. Wat dat betreft is interessant wat Dekker in februari in de Tweede Kamer zei: ‘Ik sluit niet uit dat bij de evaluatie in 2015 wordt geconcludeerd dat de fusietoets te veel knelt.’

Een motie die fusies onder de 2500 leerlingen in het primair onderwijs en fusies onder de 5000 leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijstelt van de fusietoets, is al door de Tweede Kamer aangenomen. VOS/ABB vindt dat deze grenzen helemaal moeten worden geschrapt, zoals in oktober jongstleden is aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB