Lastig om doelmatigheid NPO te onderzoeken – PO/VO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kent onvoldoende duidelijk geformuleerde maatschappelijke doelstellingen. Daardoor is het lastig om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma vast te stellen. Dat concludeert de commissie voor de Rijksuitgaven. Het...