Voorlichtingscampagne compensatie transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en uitkeringsinstantie UWV beginnen binnenkort een voorlichtingscampagne over de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. Dat meldt minister Wouter Koolmees in antwoord op Kamervragen.

Hij meldt ook dat UWV bij de inwerkingtreding van de regeling per 1 april 2020 een (digitaal) aanvraagformulier beschikbaar zal stellen. Daarmee kunnen werkgevers straks stap voor stap een aanvraag doen voor compensatie van de transitievergoeding.

‘Vanzelfsprekend zullen ook de klantadviseurs van UWV voor 1 april 2020 uitvoerig geïnstrueerd worden over de compensatieregeling, zodat de werkgever UWV ook telefonisch kan benaderen voor vragen over het doen van een aanvraag’, aldus Koolmees.

Alle documenten bewaren!

Hij adviseert werkgevers om alle documenten te bewaren ‘die verband houden met de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de reden daarvan, de berekening en onderbouwing van de hoogte van de betaalde transitievergoeding en de betaling van de transitievergoeding aan de werknemer’.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om arbeidsovereenkomsten, bankafschriften en documenten over het ontslag, zoals een vaststellingsovereenkomst. ‘Om voor compensatie in aanmerking te komen is het niet voldoende dat de werkgever alleen aantoont dat de transitievergoeding is betaald’, benadrukt de minister.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Extra impuls voor achterstandenbeleid

Het instrument op deze website, waarmee de compensatie berekend kan worden,  is aangepast op dit punt, zodat u daarmee ook deze extra impuls kunt berekenen, naast het bedrag dat u regulier als school in een impulsgebied ontvangt. In het instrument zijn ook de laatste cijfers voor het schooljaar 09-10 verwerkt zodat u alvast weet wat de beschikking anders pas in september zou berichten.

U kunt hier versie d van het instrument Compensatieregeling gewichtenwijziging vestiging 2009.xls vinden.

In de toelichting in het instrument is een en ander nog nader toegelicht.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.

Compensatieregeling en impulsgebieden

Inmiddels is ook het Besluit bekostiging WPO aangepast en ook die is hiernaast in de rechterkolom opgenomen. Daarin is gemarkeerd welke wijzigingen in verband met de impulsgebieden het betreft.

De voorlopige bedragen voor het schooljaar 2009-2010 voor de personele bekostiging zijn in het overleg aan de orde gesteld en daarin zijn ook de bedragen opgenomen die verband houden met de impulsgebieden en de compensatie. Die hebben we inmiddels in het instrument verwerkt voor de berekening van de compensatie. Het instrument is nu als versie c hier te downloaden voor leden van VOS/ABB.

Nadere informatie over de voorlopige bedragen voor 2009-2010 voor de personele bekostiging vindt u in een afzonderlijke publicatie die zeer spoedig op deze website zal verschijnen.

Informatie: Bé Keizer, 06-06-22939674, bkeizer@vosabb.nl. 

Bijlagen