Vrijwilligersorganisaties willen ‘burgerschapskaart’

Naast de Cultuurkaart, zou er voor leerlingen een ‘burgerschapskaart’ moeten komen. Daarvoor pleiten directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF, zijn collega Walter Groenen van CJP en voorzitter Caesar Bast van de Nationale Jeugdraad.

In Trouw stellen zij dat vrijwilligersorganisaties, zoals sportclubs en culturele en maatschappelijke organisaties, veel kunnen betekenen op het gebied van samenleven, verdraagzaamheid, gelijkheid, regels en regelhandhaving. Zij spreken van ‘perfecte leerplaatsen’ voor jongeren om zich verder te ontwikkelen.

Zij willen dat scholen de ruimte krijgen om leerlingen activiteiten te laten ontplooien bij vrijwilligersorganisaties en dat die organisaties daar door scholen voor worden betaald. Dat hoeft volgens hen niet duur te zijn, omdat er kan worden gekozen voor een variant van de Cultuurkaart, zoals die al bestaat voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming.

Hun pleidooi volgt op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat scholen burgerschap weliswaar een belangrijk thema vinden, maar dat burgerschapsonderwijs nog weinig doelgericht wordt vormgegeven.

Cultuurkaart minst gebruikt in Friesland en Limburg

In Friesland en Limburg wordt het minst gebruikgemaakt van de CJP Cultuurkaart, schrijft de Leeuwarder Courant.

Met een deelnamepercentage van 56 steekt Friesland volgens de krant bleek af bij provincies als Drenthe (94 procent) en Groningen (89 procent). Het landelijk gemiddelde ligt op 72 procent.

Met de CJP Cultuurkaart kunnen scholen en leerlingen in het voortgezet onderwijs activiteiten bij culturele instellingen betalen. Ze kunnen ook korting krijgen als ze naar de bioscoop of het museum gaan. Het ministerie van OCW zet voor elke leerling 5 euro op de pas. Dit bedrag kan klassikaal worden besteed als de school 10 euro extra investeert per leerling

De Friese krant citeert woordvoerder Joanneke Wiersma van de christelijke scholengemeenschap Bogerman met vestigingen in Sneek, Wommels en Koudum: ‘Wij vinden het te duur. De kosten wegen voor ons niet op tegen de baten. Culturele uitstapjes financieren we zelf en dat bevalt prima.’

Adjunct-directeur Aalt van der Heide van de openbare Burgemeester Harmsma School in Gorredijk vindt de kosten ook te hoog. ‘Sinds een jaar of drie gebruiken we de passen niet meer. We merkten dat veel leerlingen er geen gebruik van maakten, terwijl we er wel voor betaalden. We vinden dat we een goede keuze gemaakt hebben, maar realiseren ons dat leerlingen kortingen mislopen.’

De Friese krant citeert tevens CJP-directeur Walter Groenen. ‘Ik kan natuurlijk niet in de portemonnees kijken, maar 10 euro per leerling investeren in kunst en cultuur is een schijntje vergeleken met de 8000 euro die scholen per leerling voor onderwijs krijgen. Cultuur is voor deze scholen blijkbaar niet een hoge prioriteit.’

Cultuurkaart voor zes jaar zeker gesteld

De Cultuurkaart voor het voortgezet onderwijs blijft bestaan. Het ministerie van OCW steekt er de komende zes jaar een bedrag van 4,9 miljoen euro per jaar in. Daar heeft minister Jet Bussemaker voor getekend.

De Stichting Cultureel Jongerenpaspoort (CJP) is de komende zes jaar opnieuw de uitvoerder van de Cultuurkaart. Met deze kaart kunnen scholen in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten betalen. Ook geeft de kaart kortingen voor leerlingen.

Volgens Bussemaker biedt dit scholen de kans structureel te zorgen voor goed cultuuronderwijs: ‘Scholen hebben nu langjarige zekerheid over de financiering van de Cultuurkaart. Samen met het vak CKV dat blijft bestaan, hebben ze hiermee alles in handen om zich te verbinden aan goed cultuuronderwijs. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen.’

In het lopende schooljaar 2013/2014 hebben 680.000 leerlingen een CJP Cultuurkaart ontvangen: dat is 69 procent. Het CJP hoopt de scholen die nog niet meedoen, er nu van te overtuigen dat ze hun docenten en leerlingen benadelen als ze niet meedoen aan de Cultuurkaart.

Door de ondertekende concessieovereenkomst is er tot 2020 een cultuurtegoed van 5 euro voor iedere leerling in het voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor bijna alle aangemelde leerlingen investeert de school zelf een tientje voor het cultuuronderwijs.

Bussemaker kiest voor Cultuurkaart

De Cultuurkaart voor leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft in elk geval de komende 10 jaar bestaan. Dat blijkt uit de visie op cultuur die minister Jet Bussemaker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister trekt met ingang van het schooljaar 2013-2014 per jaar 4,9 miljoen euro uit voor de Cultuurkaart. Daarmee is voor alle vo-leerlingen een basisbedrag van 5 euro beschikbaar. Scholen doen op vrijwillige basis mee. Van hen wordt een bijdrage van 10 euro per leerling per jaar verwacht. Dit kan bijvoorbeeld via de vrijwillige ouderbijdrage.

De minister vindt de Cultuurkaart belangrijk, omdat volgens haar alle leerlingen via goed cultuuronderwijs de kans moeten krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. ‘Creativiteit en innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving’, aldus Bussemaker.

Meer informatie staat in het visiedocument Cultuur beweegt van minister Bussemaker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Cultuurkaart slaat aan bij jongeren

Dit blijkt uit cijfers van het CJP, de instelling die de kaart in november 2008 heeft geïntroduceerd in opdracht van het ministerie van OCW. De kaart is verspreid onder 926.000 leerlingen. Aan iedere Cultuurkaart is een bedrag van 15 euro gekoppeld, dat de leerlingen mogen uitgeven aan een culturele activiteit. Uit de cijfers blijkt dat de theaters het meest profiteren van de komst van de Cultuurkaart. Daar werd ruim 17 procent van het geld besteed.

Andere populaire sectoren zijn Centra voor de Kunsten met 16% en Theatergezelschappen met 11% van de bestedingen. Van alle theaters heeft Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden sinds de introductie van de Cultuurkaart de meeste leerlingen over de vloer gehad. Het best bezochte theatergezelschap tot nu is Roet in Arnhem en het best bezochte museum is Archeon in Alphen aan de Rijn.

Directeur van CJP, Walter Groenen, is enthousiast over de cijfers: "We zien dat de markt echt in beweging komt; het aantal Cultuurkaart-bestedingen is fors toegenomen. Opvallend is dat provincies als Drenthe en Groningen het erg goed doen, terwijl cultuur vaak aan de Randstad wordt gekoppeld. Dat vind ik een positief signaal."