Adviezen voor betere levering digitaal leermateriaal

De levering van digitaal leermateriaal in het voortgezet onderwijs moet bij de start van het schooljaar 2018-2019 zonder grote problemen verlopen, meldt  platform Edu-K van onder andere de educatieve uitgeverijen en de VO-raad.

Edu-K meldt dat alle betrokken partijen adviezen van bureau KPMG overnemen voor een betere samenwerking. De adviezen volgen op de problemen aan het begin van dit schooljaar met de levering van digitaal leermateriaal. Het duurde soms weken voordat leerlingen erbij konden.

Een van de maatregelen die zijn genomen, is het aanstellen van een ketenregisseur, vertelt voorzitter Pieter Hendrikse van Edu-K. ‘Deze ketenregisseur houdt zicht op alle wijzigingen die worden doorgevoerd en zorgt voor een goede afstemming tussen betrokken partijen over die wijzigingen.’

Edu-K meldt dat er daarnaast uitgebreider wordt getest, helder en tijdig wordt gecommuniceerd en dat er goede ondersteuning wordt geregeld voor scholen.

Lees meer…

Wikiwijs nu al bekroond met Award

De jury van de eParticipatie Award roemt Wikiwijs.nl omdat deze site ‘het gebruik en hergebruik van open leermiddelen op een uitermate relevante en nuttige manier bevordert, door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Web 2.0 en Open Data principes’. 

De eParticipatie Award van Burgerlink is een erkenning voor de getoonde inzet van burgers en overheden om digitale middelen voor burgerbetrokkenheid te gebruiken. In totaal kwamen 500 initiatieven in aanmerking voor een nominatie. Wikiwijs was winnaar in de categorie overheid. In de categorie samenleving ging de Award naar Petities.nl. Burgerlink is een stimuleringsprogramma, met als doel een betere afstemming van het aanbod van de overheid op de wensen van de burgers.

Wikiwijs is in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld door de Open Universiteit en Kennisnet. Docenten van basis- tot universitair onderwijs kunnen hiermee zelf hun lesmateriaal samenstellen. Wikiwijs.nl geeft inmiddels toegang tot bijna een miljoen items, meestal beknopte modules of oefeningen, maar soms ook al volledige lesmethoden en leerlijnen.