Ministerie gaat niet over salarissen schoolleiders

Het ministerie van OCW heeft geen invloed op de hoogte van de salarissen van schoolleiders. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob.

De minister reageert op een brief van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en openbare basisschool De Singel in Roosendaal over de ‘geldelijke compensatie’ van schoolleiders. De brief stond mede in het teken van het grote lerarentekort.

Slob is het ermee eens dat het werk van schoolleiders van groot belang is voor de kwaliteit van onderwijs. ‘Ik ben me dan ook zeer bewust van het belang van uw werk maar ook van het feit dat u onder complexe omstandigheden uw werk uitvoert. Een probleem als het lerarentekort heeft dan ook dagelijks mijn aandacht.’

Wat betreft de salarissen van schoolleiders, benadrukt hij dat het ministerie van OCW daar niet over gaat. ‘De hoogte van het salaris is onderdeel van de cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het ministerie neemt daar geen deel aan’, aldus Slob.

Alleen maar aandacht voor leraren

Onder veel schoolleiders in het primair onderwijs bestaat onvrede over het feit dat zij vorig jaar geen forse salarisverhoging hebben gekregen, in tegenstelling tot hun leraren.

Voorman Jan van de Ven van PO in Actie zei toen dat er bewust alleen maar aan de leraren is gedacht. Dat dit de verhoudingen scheef zou trekken, werd volgens Van de Ven beseft tijdens de cao-onderhandelingen, waar ook de schoolleidersvakbonden AVS en CNV Schoolleiders aan meededen. ‘Wij zeiden: dat is dan maar zo. We hebben echt alle middelen nodig om mensen naar het vak te trekken’, zo citeerde NRC hem.

Na de cao-onderhandelingen, die dus voor schoolleiders niet goed uitpakten, zei voorzitter Petra van Haren van de AVS dat het niet zo kan zijn dat er leraren zijn die meer verdienen dan hun directeuren, maar toen was het al te laat.

‘Schoolleiders moeten altijd meer verdienen dan leraren’

Schoolleiders moeten altijd meer blijven verdienen dan leraren. Dat vindt voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Deze vakbond roept daarom op tot acties.

Uit een enquête van de AVS blijkt dat de salarissen van schoolleiders en ook die van onderwijsondersteunend personeel zouden moeten worden verhoogd. De enquête stond in het teken van de salarisverhoging die leraren krijgen.

Vooral het feit dat adjunct-directeuren na de salarisverhoging voor leraren nu soms minder dan hen gaan verdienen, roept volgens de AVS veel verontwaardiging op. ‘Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is’, aldus AVS-voorzitter Van Haren.

Om duidelijk te maken dat dit niet kan, roept de AVS schoolleiders op om op woensdag 12 september actie te gaan voeren. Schoolleiders zouden dan massaal alarm moeten slaan door de jaarlijkse ontruimingsoefening van de school te houden.

Nieuwe estafettestaking leraren

Op 12 september wordt ook actiegevoerd door leraren om hun eis voor meer salarisverhoging bij te zetten. PO Front, waarin de PO-Raad en de onderwijsvakbonden zitten (waaronder de AVS), organiseert dan een nieuwe estafettestaking. Dit keer zouden leraren in Zuid-Holland en Zeeland het werk moeten neerleggen.

Ardin Mourik-Geluk nieuwe directeur PO-Raad

Ardin Mourik-Geluk wordt directeur van de PO-Raad. Hij volgt volgt per 1 september Hugo Levie op, die met pensioen gaat.

Mourik-Geluk is nu nog directeur van Kences, een kenniscentrum voor studentenhuisvesting. Ook is hij namens het CDA lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Als politicus van het CDA zet hij zich onder meer in voor vrijheid en veiligheid voor lhbt’ers. Hij zit tevens in de raad van toezicht van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam. Eerder was hij politiek adviseur van de minister van OCW. Mourik-Geluk heeft theologie gestudeerd.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad ziet in Mourik-Geluk ‘een ambitieuze directeur die ervaring heeft met verenigingen en het onderwijs en de politiek goed kent’. Zij verwacht dat hij ‘krachtig leiding kan geven aan het verder doorontwikkelen van het bureau van de PO-Raad’.

Schoolleidersvakbond AVS gispt schoolbesturen

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt dat ‘een zorgelijk hoog aantal’ schoolbesturen zich bemoeit met de inzet van geld uit het werkdrukakkoord.

De vakbond stelt dat op 10 procent van de scholen de schoolleider ‘geen volledige handelingsvrijheid’ heeft om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet, ‘terwijl dat wel de afspraak is’. AVS-voorzitter Petra van Haaren wil dat schoolleiders zich bij de vakbond melden als het schoolbestuur zich met de besteding van het geld bemoeit.

In het werkdrukakkoord staat dat scholen voor primair onderwijs komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken, oplopend tot 430 miljoen euro in het schooljaar 2021-2022.

Rol van het schoolbestuur

Het is niet zo dat het schoolbestuur geen enkele rol heeft bij de besteding van het geld, zoals uit het bericht van de AVS zou kunnen worden afgeleid.

Het bestuur kan bijvoorbeeld een bestedingsplan maken waarin staat hoe het geld voor vermindering van de werkdruk wordt ingezet. Verder dient het bestuur in het jaarverslag verantwoording af te leggen over de besteding van het geld.

De werkwijze kan worden samengevat als ‘school beslist, bestuur verantwoordt’.

Meer informatie staat in het factsheet Aan de slag met het werkdrukakkoord.

Frauderende directeur hoort jaar celstraf eisen

Voor de rechtbank in Breda is 12 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen voormalig algemeen directeur René van den B. van de Stichting Primair Onderwijs Zundert, meldt Omroep Brabant.

De voormalig algemeen directeur wordt ervan beschuldigd dat hij voor 150.000 euro van de stichting heeft gestolen. De man heeft bekend dat hij geld verduisterde, maar volgens hem gaat het om ongeveer 80.000 euro.

Hij zou het geld onder andere hebben besteed aan kleding, schoenen en boodschappen, maar ook aan het bezoeken van een seksbioscoop. ‘Het is wel heel confronterend geweest voor mij dat het om zo veel geld ging. Ik voel me er enorm schuldig over’, zo citeert Omroep Brabant hem.

Onder de Brabantse onderwijsstichting waarvan hij van 2009 tot 2015 algemeen directeur was, vallen in totaal vijf rooms-katholieke en interconfessionele basisscholen. Eerder werkte hij voor een christelijke scholenstichting in Goes die volgens Omroep Brabant verdachte bonnetjes voor in totaal ongeveer 20.000 euro heeft gevonden. Die stichting gaat daar volgens de regionale zender verder niet meer achteraan.

Wat behelst takenpakket van schoolleider?

De VO-raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben woensdag De Staat van de Schoolleider gepresenteerd.

Deze publicatie gaat in op de vragen wat het takenpakket van schoolleiders behelst, wat zij in huis moeten hebben om hun werk succesvol te kunnen uitoefenen en of daar verschuivingen in te zien zijn. Er staan interviews in met schoolleiders. Ook wordt ingegaan op het schoolleidersregisters.

De Staat van de Schoolleider is samengesteld door een redactie van vier schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Directeuren geven Bussemaker en Dekker onvoldoende

In het primair en voortgezet onderwijs zijn directeuren zeer kritisch over minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Bussemaker krijgt van hen een 5,7, Dekker een 4,6.

DUO Onderwijsonderzoek meldt op basis van eigen onderzoek dat sinds de installatie van beide bewindslieden in november 2012 het vertrouwen in hen sterk is gedaald. Dat geldt vooral voor Sander Dekker, die het primair en het voortgezet onderwijs in zijn portefeuille heeft. Nog maar één op de twintig heeft nog vertrouwen in hem.

Directeuren zijn zeer kritisch over de invoering van passend onderwijs, de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het onderwijs en de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Ook is er kritiek op het keurmerk Excellente Scholen.

Lees meer…

Hans Teegelbeckers nieuwe directeur VOS/ABB

Het bestuur van VOS/ABB benoemt Hans Teegelbeckers tot directeur van VOS/ABB. Hij volgt Ritske van der Veen op, die met pensioen gaat.

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure heeft het bestuur van VOS/ABB unaniem besloten dat Hans Teegelbeckers de volgende directeur van de vereniging wordt. Hij is sinds 2006 als beleidsmedewerker aan VOS/ABB verbonden. Sinds 2014 zit Hans Teegelbeckers in het managementteam van de vereniging.

Excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

Zijn inzet zal zijn om er als directeur voor te zorgen dat de koers van VOS/ABB gericht blijft op excellent openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor elke leerling. Goed onderwijs staat voor VOS/ABB nadrukkelijk in het teken van een in alle opzichten gezonde samenleving. Dit is extra belangrijk nu er in onze maatschappij sprake is van polarisatie en onzekerheid over het onbekende.

Vanuit de ideologie dat er goed onderwijs moet zijn voor ieder kind, zal VOS/ABB onder leiding van Hans Teegelbeckers op verschillende beleidsterreinen vorm en inhoud blijven geven aan identiteitsgebonden belangenbehartiging. Het doel hiervan is dat goed (openbaar) onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot goede en gelukkige volwassenen in een samenleving die wordt gekenmerkt door diversiteit, gelijkwaardigheid, respect en democratisch debat.

Daarnaast blijft VOS/ABB streven naar het concept School!. Dit concept gaat ervan uit dat het onderwijs in de toekomst boven de huidige denominaties uitstijgt. Het is in dit kader van belang dat het dualisme vanuit artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs ter discussie wordt gesteld.

Governance, identiteit, samenwerking

Hans Teegelbeckers was tot nu toe als beleidsmedewerker nauw betrokken bij verschillende projecten van VOS/ABB. Hij richtte zich op governance en coördineerde bovenschoolse contactgroepen van leden.

Ook hield hij zich bezig met de identiteit van de openbare en algemeen toegankelijke scholen in relatie tot onder andere godsdienst en levensbeschouwing. Samen met collega’s ontwikkelde hij het Zelfevaluatiekader Identiteit alsmede het trainingsspel ID!ee. Hij is ook altijd al actief geweest in de discussie over grondwetsartikel 23 en het toekomstconcept School!.

Het werk van Hans Teegelbeckers betrof tevens demografische krimp en de gevolgen daarvan op het (openbaar) onderwijs. Daarbij zette hij in op positieve samenwerking met het bijzonder onderwijs om ervoor te zorgen dat overal voor elk kind goed onderwijs blijft bestaan.

Kennismaken op algemene ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB op woensdag 23 november in Amersfoort kunt u kennismaken met Hans Teegelbeckers. Na de ALV en het daarop aansluitende gratis toegankelijke symposium dat VOS/ABB organiseert, zal de huidige directeur Ritske van der Veen afscheid nemen. Hij gaat per 1 januari 2017 met pensioen.

Cadeau van 40 miljoen op Nationale Schoolleiders Top

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW maakt 40 miljoen euro vrij om het voor schoolleiders in het basisonderwijs makkelijker te maken een masteropleiding te volgen. Het geld is bedoeld voor de jaren 2017-2022. Dekker maakte het nieuws bekend op de Nationale Schoolleiders Top in Utrecht.

Schoolleiders in het basisonderwijs willen wel een masteropleiding volgen, maar het blijkt vaak erg lastig om zich daarvoor vrij te roosteren. Met het extra geld wil Dekker dat makkelijker maken. ‘Dit biedt schoolleiders de kans om een master te halen en biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider’, aldus de staatssecretaris.

Hij noemde schoolleiders ‘het fundament onder ons onderwijs’. Zij maken volgens Dekker ‘het verschil’ voor veel docenten, leerlingen en ouders. ‘Ze smeden hechte teams en zorgen dat leraren de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun werk goed te doen.’ Daarom is het zo belangrijk, vindt hij, dat schoolleiders een masteropleiding kunnen volgen zo meldt hij op de website van het ministerie van OCW.

Dekker en ook premier Mark Rutte hebben over de Schoolleiderstop getweet:

Inmiddels 2500 inschrijvingen in Schoolleidersregister

Directeur Ruud Fabrie van de Duinoordschool in Den Haag is de 2500e registerdirecteur. In nog geen jaar tijd zijn 2207 directeuren en 293 adjunct-directeuren geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW: ‘Een register voor beroepen in het onderwijs zorgt ervoor dat de beroepsgroep zelf kwaliteitseisen aan het beroep stelt. Dat geldt voor leraren, maar ook voor schoolleiders. Het schoolleidersregister heeft een goede start gemaakt, ik zie een verdubbeling van dit aantal graag tegemoet.’

Voorzitter Ursie Lambrechts van Schoolleidersregister PO: ‘Schooldirecteuren hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het in relatief korte tijd hoge aantal registraties laten zij zien dat ze die ook nemen. Dat is goed voor hun eigen professionalisering en voor de kwaliteit van hun onderwijsteam en het onderwijs. Ook ouders kunnen zien of een schoolleider zijn vak bijhoudt.’

Wat verwacht u als leraar of directeur van VOS/ABB?

VOS/ABB is op zoek naar panelleden die tijdens een koersbijeenkomst de vereniging input kunnen geven. Het gaat specifiek om leraren en directeuren van openbare en algemeen toegankelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De bijeenkomst is op 16 juni in Woudenberg.

De missie van VOS/ABB is ‘goed onderwijs voor álle kinderen’. Daarbij zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs leidend. Hierin staan algemene toegankelijkheid en benoembaarheid, diversiteit en wederzijds respect centraal.

Wat schoolbestuurders van VOS/ABB verwachten, hebben we op grond van de accountbezoeken die wij overal in het land afleggen goed in beeld. Het gaat om dienstverlening op het gebied van onder andere governance, financiën en onderwijshuisvesting, maar ook op het terrein van imago, communicatie en levensbeschouwing en godsdienst in de openbare scholen.

Minder duidelijk is hoe schooldirecteuren en leraren tegen VOS/ABB aankijken. Kent u als directeur of leraar onze vereniging? Wat verwacht u van ons? Wilt u vernieuwende ideeën met ons delen, zodat wij daar gebruik van kunnen maken om de kwaliteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te optimaliseren?

Voor de koersbijeenkomst is VOS/ABB op zoek naar (ongeveer) tien panelleden, die met de directie en alle medewerkers van gedachten willen wisselen. Wij zijn specifiek op zoek naar directeuren en leraren die het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een warm hart toedragen.

De paneldiscussie vindt plaats op maandag 16 juni van 11 tot 12.30 uur in Partycentrum Schimmel in Woudenberg. Na afloop is er een lunch. Aan deelname is geen vergoeding verbonden, wel vergoedt VOS/ABB uiteraard de reiskosten.

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Panel koersdag’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de school waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Minder werkgelegenheid, vooral in primair onderwijs

In het primair en voortgezet onderwijs zijn er ten opzichte van vorig schooljaar ongeveer 2800 voltijdsbanen minder. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van OCW. De PO-Raad stelt dat het om verouderde gegevens gaat.

Vooral in het basisonderwijs neemt het personeelsbestand af. Het gaat om een afname van 2400 fulltimebanen vergeleken met vorig schooljaar. Dat komt overeen met een daling van 2,5 procent. Het leerlingenaantal nam af met 1,4 procent.

In het voortgezet onderwijs was er een daling te zien van 400 fulltimebanen, vooral bij directie en docenten. Dat is een afname van 0,5 procent. Het aantal leerlingen daarentegen nam met 1,1 procent toe.

Extra geld
De PO-Raad stelt dat het gaat om verouderde gegevens. ‘In de berichten worden de cijfers van 1 oktober 2013 vergeleken met die van 1 oktober 2012. Dit betekent in feite dat is uitgegaan van de formatieplannen die schoolbesturen voor 1 mei 2013 moesten vaststellen’, aldus de sectororganisatie.

Het extra geld voor het onderwijs op grond van het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord is bedoeld om de negatieve werkgelegenheidseffecten teniet te doen. ‘Wat de werkelijke personele gevolgen zijn van alle maatregelen, wordt in oktober en het jaar erop pas zichtbaar’, zo meldt de PO-Raad.

Weinig vertrouwen in Nationaal Onderwijsakkoord

Schooldirecteuren en leraren hebben maar weinig vertrouwen in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek, dat onder mensen uit het basis- en voortgezet onderwijs een opiniepeiling heeft uitgevoerd.

DUO Onderwijsonderzoek meldt dat in het basisonderwijs 18 procent van de directeuren en leraren het NOA geloofwaardig acht. In het voortgezet onderwijs is met 10 procent het vertrouwen nog geringer. Bijna niemand gelooft dat de werkdruk zal afnemen.

Als het gaat om het vertrouwen in het tweede kabinet-Rutte, wordt in het funderend onderwijs een daling geconstateerd. Nog maar iets meer dan de helft van de directeuren en leraren in het basisonderwijs heeft vertrouwen in het kabinet. In het voortgezet onderwijs is dat nog maar iets meer dan eenderde. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW doen het onder schooldirecteuren en leraren ook slecht.

Het enige lichtpuntje uit de opiniepeiling is voor D66. De partij, die zich altijd al als dè onderwijspartij profileert, wint onder schooldirecteuren en leraren aan populariteit.

Moeten bestuurders en directeuren eed afleggen?

Minister Jet Bussemaker van OCW wil schoolbestuurders en -directeuren een eed of gelofte laten afleggen in aanwezigheid van personeel, studenten en leerlingen. Dat moet een bijdrage leveren om tot een meer integere bestuurscultuur bij scholen te komen. Is dit een goed idee?

Het NTR-programma Dichtbij NL op Radio 5 ging maandagavond over dit onderwerp. De stelling was dat het een goed idee is van de minister om bestuurders en directeuren in het onderwijs een eed of gelofte te laten afleggen. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB (zie foto) legde in het radioprogramma uit waarom hij het niet met de stelling eens is.

Hij benadrukte dat vrijwel alle schoolbestuurders en -directeuren integer handelen. ‘Onze bestuurders zijn voor 99,9 procent integer, werken keihard en zijn zich bewust van het feit dat ze de verantwoordelijkheid dragen voor een goede besteding van maatschappelijke middelen’, aldus Van der Veen.

Moreel kompas
Het is volgens hem een illusie om met een symbolische handeling mensen op het rechte pad te houden. ‘Je moet sowieso een moreel kompas hebben. Met een eed ga je niet voorkomen dat er altijd wel mensen zijn die verkeerde beslissingen nemen of bereid zijn om welke reden dan ook verkeerd met geld om te gaan.’

De oproep van de minister hangt samen met de excessen die zich de laatste tijd hebben voorgedaan bij de gevallen onderwijskolos Amarantis en bij de stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Bij die stichting was sprake van een slechte bestuurscultuur en jarenlange bouwfraude.

Van den Anker: wél goed idee!
In de radio-uitzending kwam ook Marianne van den Anker aan het woord. Zij zit in de nieuwe raad van toezicht van BOOR. Ze zei dat onder het vorige bestuur van deze stichting, toen Wim Blok nog voorzitter was, er een sfeer heerste van ouwe-jongens-krentenbrood. De toezichthouders, waaronder de gemeenteraad, zaten volgens haar te slapen. Een eed is volgens haar wel een goed idee: ‘Het is een symbolische daad die enorm helpt, het doet iets met je als mens’, aldus Van den Anker.

De opmerkingen van Van den Anker over de slapende toezichthouders zijn opmerkelijk. Zij was van 2004 tot 2006 voor Leefbaar Rotterdam wethouder van Veiligheid en Volksgezondheid. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was zij lid van de Rotterdamse raad, die toen kennelijk als externe toezichthouder zat te slapen.