Wat verandert er met de doorstroomtoets? – PO/VO

Het ministerie van OCW informeert schoolbestuurders, schoolleiders en leraren over wijzigingen in het tijdpad van schooladvisering en aanmelding van groep 8-leerlingen bij het voortgezet onderwijs. Deze informatie staat in het teken van de overstap van de eindtoets...