Jetta Klijnsma opent debat openbaar onderwijs

De Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma opent op maandag 18 maart in het provinciehuis in Assen een groot openbaar-onderwijsdebat. Daarmee wordt het startsein gegeven voor de landelijke School!Week. Deze jaarlijkse actieweek van het openbaar onderwijs wordt georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het leerlingendebat is een initiatief van Plateau Assen voor openbaar primair onderwijs en kinderopvang, het openbare Dr. Nassau College en de PrO Assen. Het debat wordt elk jaar gehouden in de School!Week, waarin openbare scholen in heel Nederland laten zien waar zij voor staan. Met het debat willen de scholen het democratische karakter van het openbaar onderwijs benadrukken.

Leerlingen die aan het debat meedoen, hebben een debattraining gekregen van Connie Ettema van Debatteren kun je leren. Deze debattraining werd aangeboden door VOS/ABB en VOO.

Provinciale Statenverkiezingen

Eerder was het debat altijd in de raadszaal van het gemeentehuis in Assen, maar dit keer is het in het provinciehuis. Daar is voor gekozen in verband met de Provinciale Statenverkiezingen die op woensdag 20 maart midden in de School!Week worden gehouden.

Omdat het openbaar-onderwijsdebat dit keer in het provinciehuis van Drenthe plaatsvindt, werd de Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma uitgenodigd om het bij te wonen. Zij heeft daar positief op gereageerd en zal het debat openen.

Meer weten over wat er in de School!Week van 18 tot en met 22 maart op het programma staat? Ga naar www.openbaaronderwijs.nu.

 

Vernieuwde Dr. Nassau College Assen klaar voor toekomst

Onderwijswethouder Maurice Hoogeveen (D66) van de gemeente Assen heeft donderdag de vernieuwde locatie Penta van het openbare Dr. Nassau College officieel geopend.

Het gebouw uit de jaren 60 heeft zijn monumentale allure terug. Met een creatieve ingreep in het hart van de school is het gebouwoppervlak iets teruggebracht, wat geen problemen oplevert vanwege het enigszins gekrompen aantal leerlingen. Een beschut ontmoetingsplein en een overdekte verbindingsgang kwamen ervoor in de plaats.

Meest in het oog springend zijn de frisse en kleurrijke uitstraling en het aantrekkelijk groene en glooiende terrein en water rondom de school.

Het bouwkundig ontwerp en interieurontwerp is van De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs (dJGA) uit Rotterdam. De verbouwing werd uitgevoerd door de Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Friesland.

Lees meer…

Danny Mekić sluit Pre-School!Week Tour 2013 af

De jonge ondernemer Danny Mekić noemt zichzelf een ‘multidisciplinair internetexpert. Vrijdagmiddag gaf hij in Assen op de afsluitende bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 zijn visie op de toekomst van het onderwijs.

Het motto van de bijeenkomst in de Drentse hoofdstad was ‘Welkom in 2030’. Terwijl Mekić de toekomst centraal zette, gingen de andere vier bijeenkomsten van de Pre-School!Week Tour 2013 over respect – bijeenkomst maandag in Haarlem-, identiteit – dinsdag in Amersfoort-, een veilig schoolklimaat – woensdag in Helmond-  en filosofie en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs – donderdag in Kampen (zie gerelateerde berichten in het rode vlak rechts).

Mekić legde de vraag voor wat het onderwijs in de toekomst kan verwachten en hoe het daarop kan inspelen. Zo kunnen scholen volgens hem meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitale media in almaar toenemende mate te bieden hebben. De snelle verbindingen via het 4G-netwerk zullen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Scholen moeten niet bang zijn voor digitale innovaties, benadrukte Mekić. Als ze goed op die innovaties inspelen, kunnen ze het onderwijs voor de nieuwe generatie leerlingen relevanter maken. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede. Het is volgens Mekić van belang dat scholen zichzelf niet een sturende, maar een faciliterende rol aanmeten en met digitale middelen aansluiten bij verschillende leerstijlen van kinderen.

Voor de bijeenkomst in Assen werkte VOS/ABB samen met het Dr. Nassau College, Praktijkonderwijs Assen en de stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen.

De Pre-School!Week Tour was de opmaat naar de School!Week, de jaarlijks terugkerende landelijke campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de week van 18 tot en 22 maart – de School!Week begint dus aanstaande maandag! – laten openbare scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het hele land zien waar zij voor staan. De week draait om de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Het motto van de School!Week is Ik ben welkom.