Geen centrale diagnostische tussentijdse toets

De overheid gaat geen centrale, uniforme diagnostische tussentijdse toets (ddt) aanbieden aan scholen in het voortgezet onderwijs. De plannen daartoe lijken definitief van de baan, meldt Verus op basis van overleg in de Tweede Kamer.

Wat de oppositie betreft wordt de pilot met de dtt onmiddellijk gestopt. Volgens Tjitske Siderius van de SP is er geen draagvlak onder docenten en draagt de dtt bij aan een ongewenste toetscultuur.

Michel Rog van het CDA, die mede namens D66, ChristenUnie en SGP het woord voerde, zei dat de dtt leidt tot teaching to the test. Hij verwees verder onder meer naar een brief van onder andere VOS/ABB waarin werd opgeroepen te stoppen met de dtt.

Lees meer…

Pilot tussentijdse toets minder duur dan verwacht

De pilot met de diagnostische tussentijdse toets (DTT) is minder duur dan verwacht. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

De DTT staat bekend als ‘de toets van 8 miljoen’, omdat dit structurele bedrag per jaar werd genoemd in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor deze toets. Dit bedrag werd voor de pilot gereserveerd.

Dekker schrijft nu dat er niet 8 miljoen, maar 5 miljoen per jaar aan de pilot wordt besteed. ‘Dit is dus structureel lager dan het gereserveerde bedrag.’

‘Gezien de vernieuwing, de omvang en brede inzetbaarheid van de opgedane kennis, acht ik deze incidentele kosten gerechtvaardigd’, zo schrijft de staatssecretaris in antwoord op vragen uit de Kamer.

CDA ergert zich aan diagnostische toets

CDA’er Michel Rog ergert zich eraan dat er een pilot plaatsvindt met een diagnostische tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs.

Duizenden leerlingen in het voortgezet onderwijs maken een diagnostische tussentijdse toets, waarmee aan het einde van de onderbouw wordt gemeten waar leerlingen staan met Nederlands, Engels en wiskunde.

CDA-Kamerlid Rog wijst erop dat de Tweede Kamer de toets heeft afgewezen. Hij vindt het daarom onbegrijpelijk dat er voor 8 miljoen euro een pilot plaatsvindt.

Minister Jet Bussemaker van OCW erkent dat is afgezien van een wettelijk verplichte toets, maar ze zegt ook dat met de VO-raad is afgesproken dat een pilot zou worden ontwikkeld. De minister wijst erop dat de tussentijdse toets de belangstelling heeft van veel scholen.

In reactie op dit nieuwsbericht twittert Rog dat ‘zo geld voor onderwijs naar glossy brochures en ontwikkeling van (een) toets zonder draagvlak’ gaat.