VOO kraakt onderzoek naar integratie

Het klopt dat een (klein) deel van de leraren gevoelige onderwerpen liever niet in de klas bespreekt, maar het is onjuist te concluderen dat de integratie is mislukt. Dat meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) op basis van een analyse van een recent rapport van DUO Onderwijsonderzoek.

Onderwijsadviseur Flora Breemer van VOO stelt dat het onmogelijk was om goed antwoord te geven op de vragen die DUO Onderwijsonderzoek stelde en dat er daarom geen conclusies mogen worden getrokken uit de antwoorden. Het persbericht over het onderzoek had volgens haar een suggestieve kop. Daarin stond dat scholen zich grote zorgen maken over integratie. ‘Het persbericht werd door veel media opgepikt en men ging met de resultaten aan de haal’, aldus Breemer.

Lees meer…

Flutonderzoek

Peter Lugtig, universitair hoofddocent methoden en statistiek aan de Universiteit Utrecht, sprak eerder al in een reactie in de Volkskrant van een ‘flutonderzoek’. Hij sprak het vermoeden uit dat DUO Onderwijsonderzoek er maar een dag aan heeft gewerkt. Hij gaf ook aan dat de vraagstelling heel sturend was en had ook bedenkingen bij de steekproef en het samenvoegen van antwoordcategorieën.

Lees meer…

Voortgezet onderwijs wil meer inspectiebezoek

De Inspectie van het Onderwijs moet minder naar cijfers kijken en meer adviserend te werk gaan. Uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek over de tevredenheid in het voortgezet onderwijs over de inspectie blijkt ook dat scholen vaker dan nu het geval is een inspecteur over de vloer willen.

DUO Onderwijsonderzoek werkte voor het tevredenheidsonderzoek samen met het onderwijsmagazine Van Twaalf tot Achttien. Bijna 1000 schoolbestuurders, managers en docenten uit het voortgezet onderwijs reageerden op een oproep om een oordeel te geven over de Inspectie van het Onderwijs.

Opmerkelijk is dat nog niet de helft van de docenten die aan het onderzoek hebben meegewerkt, het helemaal eens zijn met de definitie van kwaliteit zoals de inspectie die hanteert. Scholen moeten volgens de inspectie het onderwijs bieden dat leerlingen nodig hebben om zoveel mogelijk te leren en zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Als wordt gevraagd of de inspectie op de goede wijze toeziet op de naleving van wet- en regelgeving, reageert bijna niemand in het voortgezet onderwijs ronduit positief. De docenten zijn hierover het negatiefst. Van de bestuurders en managers is 39 procent in min of meerdere mate positief over de werkwijze van de inspectie.

Bij de verbeterpunten wordt genoemd dat scholen graag een vaste inspecteur willen. Bovendien zouden inspecteurs meer verstand van onderwijs moeten hebben. Ook wordt bij de verbeterpunten op bijna cynische wijze de situatie in Finland genoemd, waar geen onderwijsinspectie bestaat.

Weinig vertrouwen in Nationaal Onderwijsakkoord

Schooldirecteuren en leraren hebben maar weinig vertrouwen in het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek, dat onder mensen uit het basis- en voortgezet onderwijs een opiniepeiling heeft uitgevoerd.

DUO Onderwijsonderzoek meldt dat in het basisonderwijs 18 procent van de directeuren en leraren het NOA geloofwaardig acht. In het voortgezet onderwijs is met 10 procent het vertrouwen nog geringer. Bijna niemand gelooft dat de werkdruk zal afnemen.

Als het gaat om het vertrouwen in het tweede kabinet-Rutte, wordt in het funderend onderwijs een daling geconstateerd. Nog maar iets meer dan de helft van de directeuren en leraren in het basisonderwijs heeft vertrouwen in het kabinet. In het voortgezet onderwijs is dat nog maar iets meer dan eenderde. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW doen het onder schooldirecteuren en leraren ook slecht.

Het enige lichtpuntje uit de opiniepeiling is voor D66. De partij, die zich altijd al als dè onderwijspartij profileert, wint onder schooldirecteuren en leraren aan populariteit.