Meer eenoudergezinnen, behalve onder Surinamers

In bijna twintig jaar tijd is het aandeel 15-jarigen dat bij beide ouders woont gedaald van 80 tot 71 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).De woonsituatie van 15-jarigen hangt volgens het CBS sterk samen met de herkomstgroep. Driekwart van...