Eigenrisicodrager worden? Begin op tijd!

De deadline om per 1 januari 2018 eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW) ligt op 30 september. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet: de GMR heeft adviesrecht en bovendien is er sprake van een (tijdrovend) aanbestedingstraject. En vergeet niet dat er in de tussenliggende vakanties weinig kan worden geregeld!

Zaterdag 30 september is de laatste dag om wijzigingen door te geven die per 1 januari 2018 van kracht moeten worden. De aanvraag moet namelijk 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze termijn geldt ook als u als eigenrisicodrager wilt terugkeren naar de publieke verzekering van het UWV.

Twee momenten

Er zijn twee momenten per jaar om te kiezen voor eigenrisicodragerschap (of terug te keren naar het UWV): 1 januari en 1 juli. Voor de overstap op 1 juli 2017 lag de deadline om dat te melden op 31 maart jongstleden.

Wilt u meer informatie? U kunt u contact opnemen met Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon:

Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl

U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Hogere WGA-premie? Aon geeft advies!

Verzekeraars blijken hun premies voor WGA-eigenrisicodragers te verhogen. Als u hierover vragen hebt, kunt u terecht bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

De afgelopen jaren zijn diverse schoolbesturen eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geworden. Er is veelal een verzekering afgesloten die het UWV de garantie gaf dat uitkeringen voor zieke werknemers betaald werden.

Door dit zelf te verzekeren, hebben schoolbesturen kosten bespaard. Nu blijkt echter dat verzekeraars hun WGA-premies fors verhogen, omdat de schadelast hoger is geworden dan vooraf is ingeschat.

Aon adviseert schoolbesturen die eigenrisicodrager zijn om zich de volgende vragen te stellen:

  • Welke premie brengt de verzekeraar komend jaar in rekening?
  • Bieden andere verzekeraars een lager tarief?
  • Is het wellicht verstandig om terug te gaan naar het UWV?

Aon kan als partner van VOS/ABB schoolbesturen helpen bij de beantwoording van deze vragen. Als u advies wilt, is het verstandig om op korte termijn contact op te nemen met Aon:

Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl
Ruud van Houten, 06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl

Als u liever eerst contact opneemt met de Helpdesk van VOS/ABB, kan dat natuurlijk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Helpdesk: toelichting op modernisering Ziektewet

Juridisch adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de modernisering van de Ziektewet.

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl