Presentaties ‘Zin of onzin van centrale toetsing?’

VOS/ABB heeft onlangs met de Vlaamse zusterorganisatie OVSG in Antwerpen een tweedaagse expertmeeting gehouden over centrale toetsing. Presentaties die daar zijn gebruikt, zijn online beschikbaar.

Op de tweedaagse ‘Zin of onzin van centrale toetsing?’ stond de vraag centraal wat Nederland en Vlaanderen van elkaar kunnen leren. Het ging onder meer over het meten van onderwijskwaliteit en de rol van toetsen daarin.

Diverse sprekers behandelden dit thema, onder wie prof. dr. Jan Vanhoof van de Universiteit Antwerpen en René Kneyber van de Nederlandse Onderwijsraad.

In een rondetafelgesprek onder leiding van VRT-journaliste Hilde Mertens bespraken de deelnemers de conclusies van de dag. Op de tweede dag gingen de deelnemers onder meer op schoolbezoek.

Onderstaande presentaties kunt u downloaden:

Enquête over omgaan met verschillen

De Vereniging Openbaar Onderwijs vraagt de medewerking van scholen voor een enquête onder ouders over levensbeschouwing, burgerschap en omgaan met verschillen in de klas.

Openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen via de mail een vragenlijst met het verzoek deze door te sturen naar de ouders van de leerlingen. De enquête kan online worden ingevuld tot en met zondag 11 maart.

De openbare school verbindt

Dezelfde enquête wordt in Vlaanderen uitgezet door de KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen. De twee ouderorganisaties willen weten wat ouders belangrijk vinden voor hun kind en wat ze vinden van de manier waarop openbare scholen aandacht besteden aan levensbeschouwing en burgerschap. Ook de manier waarop scholen omgaan met verschillen komt aan de orde.

De resultaten van de enquêtes en de verschillen tussen Nederland en België worden gepresenteerd op de expertmeeting De openbare school verbindt op 20 april in Helmond.