Juf van steen óf gedateerd schoolgebouw?

Investeren in gezonde en toekomstbestendige schoolgebouwen is essentieel, maar gaat ten koste van 5000 leerkrachten. Dat zegt directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB in een themanummer over gezonde gebouwen van magazine Respons van advies- en ingenieursbureau RPS.

Het artikel gaat onder andere over de huidige exploitatietekorten Om die tekorten inzichtelijk te maken, liet VOS/ABB door een onafhankelijke partij een benchmarkonderzoek uitvoeren. De conclusie van dat onderzoek was dat per school van gemiddeld 220 leerlingen sprake is van een exploitatietekort van 40 procent.

De tekorten moeten worden gedekt uit het lumpsumbudget. Omgerekend naar werkgelegenheid, komt het erop neer dat er als het ware 5000 banen in de gebouwen zitten. ‘Willen we een juf van steen?’, vraagt Teegelbeckers zich retorisch af. Hij doet in dit kader een dringend beroep op de rijksoverheid om extra geld vrij te maken.

‘Onderwijs is de toekomst, maar dat vraagt wel om voldoende leerkrachten in gezonde en goed gefaciliteerde gebouwen. Een ambitie die de politiek met ons deelt, maar dan zijn extra investeringen onontbeerlijk’, aldus de directeur van VOS/ABB.

Lees het artikel Juf van steen óf gedateerd schoolgebouw?.

Besturen komen steeds meer tekort op exploitatie

Senior adviseur Hans Heijltjes van VOS/ABB’s onderwijshuisvestingspartner Hevo heeft een analyse gemaakt van de structureel tekortschietende exploitatievergoedingen in het primair onderwijs. 

Bij de Helpdesk van VOS/ABB komen steeds meer vragen en signalen binnen over problemen die schoolbesturen ervaren om de exploitatiekosten van schoolgebouwen binnen de perken te kunnen houden. Dit probleem is het gevolg van een combinatie van de structureel te lage exploitatievergoedingen en stijgende kosten. Hans Heijltjes laat in zijn analyse zien hoe alarmerend het probleem al is en dat het almaar groter groot.

VOS/ABB dringt er bij de PO-Raad op aan om deze kwestie samen met de overige besturenorganisaties stevig onder de aandacht te brengen van de politiek.

VOS/ABB organiseert met adviesbureau Hevo een bijeenkomst over de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Deelname aan de bijeenkomst op 3 oktober in Woerden is gratis voor leden van VOS/ABB.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl