Slob mengt zich niet in Venlose discussie over extra uren

Onderwijsminister Arie Slob gaat zich niet mengen in de discussie in Venlo over leraren die tijdelijk extra uren moeten werken voor hetzelfde salaris. Het is volgens hem aan de sociale partners om hiernaar te kijken.

In Venlo is onrust ontstaan onder leraren van scholen voor voortgezet onderwijs die vallen onder de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO). Zij moeten een uur per week extra werken, maar krijgen daarvoor niet meer salaris.

Bestuursvoorzitter Peter Badoux van OGVO benadrukt dat de extra uren een tijdelijke noodmaatregel zijn in verband met financiële problemen.

Niet OCW, maar sociale partners

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA stelde over deze kwestie vragen aan minister Slob. Zij wilde dat hij in gesprek zou gaan met het bestuur van OGVO, maar de minister laat weten dat hij dat niet gaat doen.

‘Het gaat hier om de vraag of de werkgever de CAO VO op een juiste wijze toepast. Dit is een vraag die beantwoord moet worden door degenen die deze cao gesloten hebben, namelijk de sociale partners. Ik heb begrepen dat de Algemene Onderwijsbond inmiddels betrokken is’, aldus Slob.

Lees meer…

Extra uren hoeven niet te worden uitbetaald

De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) hoeft een docente geen vergoeding te betalen voor extra uren die zij maakte. Het gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep haar vordering afgewezen.

De docente die deze zaak was begonnen, is de 48-jarige Denise Hupkens. Zij stelt dat het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden, waar zij als wiskundedocente op de vmbo-afdeling werkte, haar heeft uitgebuit door extra uren die zij naar eigen zeggen moest maken niet uit te betalen.

Volgens Hupkens is het voor leraren niet te doen om al het werk dat van hen wordt verwacht te doen in de daarvoor beschikbaar gestelde tijd. Zij zat, zo stelt ze, 10 uur per dag op school, kon nauwelijks pauze nemen en werkte ook nog in het weekend. In de actualiteitenrubriek Radio EenVandaag sprak ze er geëmotioneerd over.

Genormeerde uren
Het bestuur van SCOL benadrukte in de Volkskrant dat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het taakbeleid van de school. ‘Het gaat daarbij natuurlijk wel om genormeerde uren, want de ene docent doet het werk in minder tijd, terwijl de ander wat meer nodig heeft’, zo citeert de Volkskrant SCOL-vicevoorzitter Petra Verhoeckx.

Zij erkent dat er docenten zijn die meer uren draaien, ‘maar ik schat dat 98 of 99 procent van de 900 docenten bij onze stichting het werk afkrijgt binnen de tijd die wij ervoor beschikbaar stellen’. Verhoeckx wijst er ook op dat mensen in het onderwijs 12 weken vakantie hebben en dat daardoor het werk over 40 weken wordt verdeeld.

‘Dat maakt de piekbelasting behoorlijk, (…) maar over het algemeen weten de meeste docenten daar wel mee om te gaan’, aldus Verhoeckx.

Eis afgewezen
Het gerechtshof in Den Haag bekrachtigt in hoger beroep de uitspraak van de kantonrechter dat er geen sprake was van opgedragen overwerk. ‘Om aanspraak te kunnen maken op een overwerkvergoeding is een specifieke opdracht tot het verrichten van overwerk vereist’, meldt het Haagse gerechtshof.

Bovendien zijn volgens het hof de normen voor goed werkgeverschap niet overtreden. ‘SCOL heeft de cao-vereisten voor de vaststelling van haar taakbeleid correct nageleefd. Van SCOL kan niet worden verlangd dat zij werkt met een individueel – per docent gedifferentieerd – taakbeleid. Van onevenredige belasting van de docente is niet gebleken’, zo meldt het gerechtshof in een persbericht.

Ga naar de uitspraak

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl