Primair onderwijs steeds meer vrouwenbolwerk

De feminisering van het primair onderwijs zet zich voort in alle functies en het werken in deeltijd neemt toe. Dat meldt het Arbeidsmarktplatform PO dat de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2018. De arbeidsmarkt in beeld heeft gepubliceerd.

Van het personeel was in 2013 nog 78 procent vrouw, in 2017 was dat toegenomen tot 81 procent (gerekend in fte’s). Het aantal mannen dat nu op de pabo zit, is niet genoeg om de trend van feminisering te keren. Niet alleen staan er steeds meer vrouwen voor de klas, ook zijn steeds meer schooldirecteuren vrouw.

De zich voortzettende feminisering gaat gepaard met een toename van het aantal deeltijders in het primair onderwijs. Als een man met pensioen gaat, is de kans groot dat daarvoor twee leerkrachten moeten terugkomen.

Lees meer…

Onderwijs is niet de sector met de meeste vrouwen

In het onderwijs werken relatief veel vrouwen, maar er zijn sectoren waar het aandeel vrouwen aanzienlijk hoger is. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017 van Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit.

Van de mensen die in het onderwijs werken, is ruim 60,2 procent vrouw. Dat is aanzienlijk minder dan in de administratie (87,2 procent), de medische dienstverlening (82,6 procent) en het personeelsbeleid (80,4 procent). Sectoren met veel mannen zijn de techniek (94,7 procent), de ICT (87,5 procent) en de productie en de bouw (83,6 procent).

In het Nationaal Salaris Onderzoek is ook gekeken naar het risico van burn-out. In het onderwijs is dat risico vrij hoog. Het risico neemt toe onder vrouwen vanaf 35 jaar, maar ook mannen in die leeftijdscategorie hebben een relatief grote kans op burn-out.

Aanpak jongensprobleem: kwestie van pedagogiek

Het percentage jongens in het vwo stijgt weer, althans op Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Deze school heeft een speciale aanpak van het ‘jongensprobleem’ ontwikkeld: ‘Het is niet alleen een kwestie van didactiek, maar vooral van pedagogiek’, zegt rector Joost van Rijn in het zomernummer van ons magazine Naar School!.

VOS/ABB publiceerde in september 2011 een interview met hoogleraar Louis Tavecchio, die toen al pleitte voor een andere manier van lesgeven aan jongens, want, zo zei hij: ‘We raken getalenteerde jongens kwijt’.

Jongensprobleem: meer learning by doing

In diezelfde periode begon ORS Lek en Linge al met een eerste aanval op die uitval van jongens. Er kwamen ‘kansklassen’ voor leerlingen die in de eerste brugklas niet het niveau haalden dat door de basisschool was geadviseerd. In een tweede brugjaar kregen ze les op een jongensachtige manier: meer competitie en meer learning by doing.

‘Het tweejarige uitstelkeuzetraject hebben we nog steeds’, zegt rector Van Rijn. ‘Maar daarnaast besteden we nu ook gericht aandacht aan de pedagogiek, want juist op dat vlak blijkt de grootste winst te boeken.’

Het zomernummer van ons magazine Naar School! met daarin het artikel Aanpak jongensprobleem: kwestie van pedagogiek verschijnt op dinsdag 13 juni.

U kunt het artikel als preview downloaden.

Openbare basisschool Widerode mannenbolwerk

Verslaggever Margriet Oostveen van de Volkskrant ging langs bij openbare basisschool Widerode in het Twentse dorp Wierden. Deze school heeft zeven meesters en is daarmee een uitzondering in het gefeminiseerde basisonderwijs. 

Oostveen schrijft dat Wierden de mannenschool al decennialang koestert als ‘een steeds uitzonderlijker fenomeen’. Ze is een uur te gast in de personeelskamer, waar de verschillen tussen man en vrouw worden besproken. Zo wordt opgemerkt dat vrouwen aardig willen zijn en dat mannen eerder een duw geven. Ook zouden vrouwen ‘sneller van de leg raken’ dan mannen.

Vergaderingen korter, meer lachen

Een voordeel van veel mannen op een school zou zijn dat de vergaderingen minder lang duren en dat er meer wordt gelachen. Mannen zouden meer hechten aan status en meer geld willen verdienen dan vrouwen. Dat zouden redenen zijn waarom maar weinig mannen voor een baan in het basisonderwijs kiezen.

Meester Henk van groep 8 merkt volgens Oostveen op dat de Widerode een mannenschool blijft omdat ‘mannen nu eenmaal mannen aantrekken’. Volgens hem wil geen enkele man tussen alleen maar vrouwen werken.

 

Vakbond verontrust over tekort aan mannen in onderwijs

Schoolbesturen en pabo’s moeten meer doen om mannen te verleiden tot een baan in het onderwijs. Dat vindt CNV Onderwijs.

Sinds 2003 is het aandeel mannelijke leraren in het primair onderwijs gedaald van 22,8 tot 15,6 procent in 2012. CNV Onderwijs vindt dit ‘verontrustend’, omdat divers samengestelde teams volgens de vakbond beter presteren.

CNV Onderwijs heeft in een enquête de leden gevraagd hoe de positie van mannen in het primair onderwijs eruit ziet. ‘We hebben gekeken naar de vooropleiding, mogelijke gevolgen voor het onderwijs en de positie van de man in het schoolteam’, aldus vakbondsbestuurder Joanny Krijt.

Lees meer…

Man voor de klas levert geld op!

Schoolbesturen die meer mannen voor de klas willen, kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling van het Arbeidsmarktplatform PO.

Het platform stelt in totaal 350.000 euro beschikbaar om scholen te stimuleren en te ondersteunen bij het aanstellen van zij-instromende mannen die leraar willen worden in het primair onderwijs. Aanvragen voor het schooljaar 2013-2014 kunnen tot 1 juli 2013 worden ingediend.

Vorig jaar heeft het Arbeidsmarktplatform PO op verzoek van RVKO voor rooms-katholiek primair onderwijs in Rotterdam een evaluatie uitgevoerd naar de wervingsactie van dit bestuur om meer mannen voor de klas te krijgen.

​’Hieruit bleek dat die actie erg succesvol was en dat mannen voor de klas en in onderwijsteams meerwaarde bieden aan de school. Naar aanleiding hiervan en door vragen die het platform vanuit het veld kreeg is deze subsidieregeling in het leven geroepen’, zo laat het Arbeidsmarktplatform PO aan VOS/ABB weten.

Hij-instroom
In maart hield fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad een pleidooi om hoogopgeleide jonge werkloze mannen te laten omscholen tot leraar. Met de zogenoemde hij-instroom wil zij bewerkstelligen dat weer zowel vrouwen als mannen lesgeven. Een compleet vrouwelijke omgeving is volgens haar niet goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ministerie van OCW feminiseert

Dit blijkt uit onderzoek door Greetje Timmerman en Linda Greveling van de Rijksuniversiteit Groningen. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoeken zij de feminisering en professionalisering van de rijksdienst. De Science Guide publiceert deze week de uitkomst van het vooronderzoek.

De rijksoverheid probeert al jaren meer vrouwen in dienst te krijgen en te houden, met name in hogere functies. Uit analyse van in- en uitstroomcijfers van de afgelopen tien jaar blijkt dat de sekse-samenstelling van het rijksoverheidspersoneel inderdaad verandert in het voordeel van vrouwen.

De feminisering is echter niet het gevolg van een veel grotere instroom van vrouwen, concluderen de onderzoeksters. Die instroom was in de afgelopen tien jaar maar een klein beetje groter dan de instroom van mannen. Het komt vooral door de aanzienlijk grotere uitstroom van mannen. Die uitstroom vindt met name plaats in de hogere salarisschalen. Deze beweging doet zich voor op alle departementen, maar het sterkst op het ministerie van OCW.

Voor de oorzaak hiervan verwijzen de onderzoeksters van de Rijksuniversiteit Groningen naar de Wet van Sullerot. De Franse sociologe Sullerot stelde al in de jaren ‘70 dat een beroep vervrouwelijkt als het werk minder aantrekkelijk wordt voor mannen: ‘Een beroep dat verambtelijkt, wordt een vrouwelijk beroep. Het biedt meer zekerheid, boet in aan prestige en levert minder op. Het wordt door de mannen, die strijdbaarder zijn, verlaten: die verkiezen een gebied waar de strijd om het bestaan belangrijker overwinningen oplevert.’

Lees meer over dit onderzoek in de Science Guide.