‘Klagende leraren duwen zichzelf in slachtofferrol’

‘Er zit iets van slachtofferschap in’, zegt docent en lid van de Onderwijsraad Ferry Haan over leraren die klagen en zich miskend voelen.

Haan reageert in de Volkskrant op het rapport Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht en bureau Ecorys. In dat rapport staat dat het aanzien van de leerkracht in 10 jaar fors is gedaald.

Leraren hebben last van ‘kleuterjufeffect’

Dit komt volgens de onderzoekers onder andere doordat leraren wat betreft hun opleidingsniveau niet meer gunstig afsteken tegen andere beroepsgroepen, zoals hooggeschoolde professionals in de zorg, notarissen of advocaten. De relatief lage salarissen in het onderwijs spelen ook een rol.

Een andere factor is het hoge aandeel vrouwen dat in het onderwijs werkt. Dat leidt volgens onderzoeker Frank Cörvers tot vooroordelen. Hij gebruikt wat dit betreft de term ‘kleuterjufeffect’.

Slachtofferschap

Docent en lid van de Onderwijsraad Ferry Haan dragen leraren zelf bij het lagere imago van hun vak, zegt hij in de Volkskrant. ‘In de media hoor je vooral veel docenten die klagen en zich miskend voelen. Ze hebben een passie voor hun vak, maar mogen dat meer uitdragen. Er zit iets van slachtofferschap in’, aldus Haan.

Lees meer…

 

Masterclass Ferry Haan ‘Excellentiebeleid met resultaat’

In het Nationaal Archief in Den Haag geeft docent en onderwijseconoom Ferry Haan op 10 februari de masterclass ‘Excellentiebeleid met resultaat’. De gratis bijeenkomst wordt georganiseerd door de Onderwijsraad.

In deze masterclass presenteert Haan een deel van het excellentie-onderzoek waar hij later dit jaar op hoopt te promoveren als onderwijseconoom.

Voor zijn onderzoek evalueerde hij het excellentiebeleid van het openbare Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Deze excellente school daagt begaafde leerlingen al lang uit in een speciaal programma. Dit blijkt een significant positief effect te hebben.

Deel van het onderzoek is het exporteren van het Nijmeegse beleid naar drie scholen in Noord-Holland: het Bonhoeffer College, Jac. P. Thijsse College en Kennemer College van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.

Tijdens de masterclass legt Haan uit waaruit het excellentiebeleid bestaat en welke technieken zijn gebruikt om de effecten ervan te schatten.

Ferry Haan is geassocieerd lid van de Onderwijsraad, docent economie en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden voor masterclass

Aanmelden kan tot en met woensdag 8 februari door een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@onderwijsraad.nl onder vermelding van ‘Masterclass Excellentiebeleid’. Vermeld in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw contactgegevens.

De gratis masterclass in het Nationaal Archief (naast station Den Haag Centraal) is op vrijdag 10 februari van 13.15 tot 15.00 uur.

 

‘Eindexamenfeesten naar de knoppen door alcoholverbod’

Docent en columnist Ferry Haan van het openbare Jac. P. Thijsse College in Castricum pleit voor examenfeesten mét alcohol. 

‘Zonder alcohol geen eindexamenfeesten’, zo staat boven zijn column in de Volkskrant. Hij vraagt zich af of het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar ertoe leidt dat er minder wordt gedronken. ‘In privéwoningen en bij privéfeesten is alles bij het oude gebleven. Mijn leerlingen, ook die onder de 18, lijken niet erg gebukt te gaan onder de nieuwe strenge drankmaatregelen’, aldus De Haan.

Wie volgens hem wel gebukt gaan onder de nieuwe Drank- en Horecawet zijn de scholen. ‘Veel scholen worstelen met de vraag hoe iets feestelijks te organiseren rond het eindexamen zonder dat drank wordt aangeboden. De voorlopige conclusie is dat dit eigenlijk niet meer kan.’

De ervaringen van het openbare Jac. P. Thijsse College zijn volgens Haan typerend voor het hele onderwijs. Hij verwijst naar een volleybaltoernooi op het strand gevolgd door een feest. Dit jaar waren alle eindexamenleerlingen al vertrokken voordat het feest kon beginnen, volgens Haan omdat er geen alcohol werd geschonken. ‘Het gevolg is dat een jaarlijks hoogtepunt, waar soms nog jaren over gesproken werd, in deze vorm ophoudt te bestaan.’

In het eerste jaar van de verhoging van de alcoholleeftijd is de voorlopige conclusie van Haan ‘dat de eindexamenfeesten naar de knoppen zijn’.

Wat vindt u? Reageer!