Netwerkbijeenkomsten Financieel Management 2020

Alle data van onze regionale netwerkbijeenkomsten Financieel Management in 2020 zijn bekend. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Is uw organisatie lid van VOS/ABB en zit u nog niet in een van onze netwerken Financieel Management? Meld u aan bij Ronald Bloemers: rbloemers@vosabb.nl.

Voor het primair onderwijs zijn er regionale netwerkbijeenkomsten (op verschillende locaties in het land), voor het voortgezet onderwijs zijn er landelijke netwerkbijeenkomsten (bij VOS/ABB in Woerden). De bijeenkomsten worden georganiseerd door onze financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij.

Helemaal onderaan staat hoe u zich kunt aanmelden.

Regio Noordwest
4 februari, 09.15-12.00 uur, Ronduit Alkmaar
26 mei, 09.15-12.00 uur, Spaarnesant Haarlem
29 september, 09.15-12.00 uur, Blauwe Loper Heerhugowaard

Regio Midden
5 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
27 mei, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
30 september, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Regio Zuidoost
6 februari, 09.15-12.00 uur, Invitare Grave
28 mei, 09.15-12.00 uur, SAAM Scholen Oss
8 oktober, 09.15-12.00 uur, Akkoord po! Venlo

Regio Zuidwest
13 februari, 13.45-16.30 uur, Albero Scholen Goes
4 juni, 13.45-16.30 uur, Perspecto Axel
24 september, 13.45-16.30 uur, PrimoVPR Abbenbroek

Regio Noordoost
30 januari, 09.15-12.00 uur, RENN4 Groningen
8 juni, 09.15-12.00 uur, OPRON Veendam
1 oktober, 09.15-12.00 uur, Promes, Meppel

Regio Oost
29 januari, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
3 juni, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
23 september, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer

Voortgezet onderwijs
12 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
10 juni, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
7 oktober, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van de bijeenkomst(en) van uw keuze (dus graag datum/data en locaties vermelden). Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Als u zich aanmeldt voor één of meer ochtendbijeenkomsten, vernemen wij graag of u gebruik wilt maken van de aansluitende lunch. Dit om de juiste hoeveelheid broodjes te kunnen bestellen (om zo eventuele verspilling van verenigingsgeld en voedsel tegen te gaan).

Let op: bij de middagbijeenkomsten is geen lunch inbegrepen.

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten is kosteloos als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten. Niet-leden kunnen (alleen bij voldoende beschikbaarheid) deelnemen tegen betaling van 100 euro (btw-vrij).

Netwerken P&O, Financieel Management en IKC’s

De dienstverlening van VOS/ABB bestaat onder andere uit ondersteuning van bestuursbureaus. U kunt hierbij denken aan informatievoorziening en advies, maar ook aan bijeenkomsten die wij gedurende het jaar organiseren. Dat doen we onder andere voor verschillende netwerken waarin medewerkers van onze leden zitten. Deze netwerken zijn er ook voor u!

Onze netwerken zijn gericht op het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De diverse netwerkbijeenkomsten duren één dagdeel en vinden drie keer per jaar plaats op verschillende locaties verspreid over het land.

Op dit moment bieden wij voor ondersteunend personeel twee netwerken:

Netwerk Personeel en Organisatie (P&O)

Ons P&O-netwerk richt zich op verschillende thema’s, zoals het lerarenregister, professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en duurzame inzetbaarheid. Andere onderwerpen waar het zich mee bezighoudt, zijn Strategisch Human Resource Management (SHRM), de school als lerende organisatie en de functiemix en formatieplanning. Dit netwerk is specifiek bedoeld voor de P&O/HRM-professionals (adviseurs en managers).

Om te bepalen welke onderwerpen wij tijdens netwerkbijeenkomsten aan bod kunnen laten komen, hebben wij een (korte) online enquête uitgezet. De enquête is beschikbaar tot en met maandag 5 juni.

Het Netwerk Personeel en Organisatie wordt gecoördineerd door onze adviseurs Céline Haket (0348-405252, chaket@vosabb.nl) en Ivo Israel (06-22939653, iisrael@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons P&O-netwerk, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk P&O’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Financieel Management

In dit netwerk komen controllers, directieleden en financieel managers van besturen bijeen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast gaan we samen met u in op actuele veranderingen waarover in Den Haag is besloten. Tevens gebruiken we dit netwerk om input van u en andere leden te krijgen over actuele bekostigingsthema’s.

Het Netwerk Financieel Management wordt gecoördineerd door onze adviseurs Ronald Bloemers (06-51914694, rbloemers@vosabb.nl) en Ron van der Raaij (06-53733449, rvanderraaij@vosabb.nl).

Indien u wilt toetreden tot ons Netwerk Financieel Management, kunt u dat per e-mail aan ons secretariaat laten weten via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk Financieel Management’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Netwerk Integrale Kindcentra (IKC’s)

Naast bovenstaande netwerken willen wij een nieuw netwerk oprichten dat zich zal richten op integrale kindcentra (IKC’s). De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Het aantal IKC’s groeit en daarmee ook de maatschappelijke aandacht hiervoor. Daarom is kennisuitwisseling op dit gebied belangrijk.

Wij willen u vragen of u interesse heeft in ons IKC-netwerk. U kunt dit laten weten aan adviseur Rozemarijn Boer via het mailadres rboer@vosabb.nl. Vermeld in uw mail ‘Netwerk IKC’s’, uw naam en functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

 

Hoe maakt samenwerkingsverband meerjarenbegroting?

VOS/ABB organiseert na de herfstvakantie op verzoek van verscheidene samenwerkingsverbanden passend onderwijs bijeenkomsten over het maken van de meerjarenbegroting. De bijeenkomsten voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs worden verzorgd door onze financiële experts Bé Keizer en Ron van der Raaij. De organisatie is in handen van Anna Schipper, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van passend onderwijs.

Op verzoek van VOS/ABB werkt Eric de Vries van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de bijeenkomsten mee. DUO heeft veel informatie voor samenwerkingsverbanden online staan. De Vries zal ingaan op deze informatie en aangeven waar die op de website van DUO te vinden is.

Behalve de al langer beschikbare informatie per school is nu ook informatie per samenwerkingsverband beschikbaar, evenals de informatie over welke leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs op basis van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen worden toegerekend aan welk samenwerkingsverband.

Daarvoor worden zogenoemde kijkglazen gebruikt. Daarvan zijn er nu twee beschikbaar. Er komt een derde ‘kijkglas’ voor de toepassing van de groeiregeling op basis van de peildatum 1 februari. Dergelijke informatie bespaart samenwerkingsverbanden en scholen veel zoekwerk.

Na de herfstvakantie zullen naar verwachting alle documenten beschikbaar zijn die betrekking hebben op de financiën van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Waar en wanneer?
Er zijn in elk geval twee en bij voldoende belangstelling mogelijk drie bijeenkomsten bij VOS/ABB in Woerden.

 • Samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 28 oktober van 10.00 tot 12.30 uur (inloop 09.45 uur). Na afloop is er gratis een (eenvoudige) lunch.
  Let op: bij voldoende belangstelling kan ’s middags een tweede bijeenkomst worden georganiseerd.
 • Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs: 5 november van 13.00 tot 16.00 uur (inloop 12.45 uur).

De bijeenkomsten zijn gratis voor samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten. Voor swv’s die niet aan VOS/ABB zijn verbonden, kost deelname 100 euro per persoon (btw-vrij).

Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 30 deelnemers. Daarbij geldt VOL=VOL.

U kunt zich online aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Meerjarenbegroting swv’. Vermeld ook uw naam, uw samenwerkingsverband, uw telefoon en de bijeenkomst van uw keuze (primair of voortgezet onderwijs).

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Berichten over oppotten tendentieuze onzin

Een verantwoorde financiële buffer opbouwen is wat anders dan geld overhouden. Dat is de strekking van antwoorden van minister Jet Bussemaker van OCW op Kamervragen van de Partij van de Arbeid.

Kamerlid Mohammed Mohandis van de PvdA stelde vragen naar aanleiding van een artikel in NRC. De krant meldde op basis van een bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat onderwijsinstellingen in 2012 ruim 300 miljoen euro hebben overgehouden. De AOb gebruikt de tendentieuze term ‘oppotten’.

De minister zet dit bericht voor Mohandis in een verhelderend kader: ‘Een incidenteel positief resultaat betekent niet per definitie dat de sectoren geld ‘overhouden’. Voor een prudent financieel beleid is het zaak om op de lange termijn naar evenwicht te streven. Dit sluit aan bij de bevindingen van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstelling.’

Deze commissie, ook wel bekend als de commissie-Don, adviseerde dat onderwijsinstellingen een meerjarige financiële planning en een op de eigen omstandigheden toegesneden risicoanalyse moesten opstellen. ‘Instellingen kunnen zelf van jaar tot jaar een inschatting maken om in te teren, te lenen of te sparen om zo een financiële buffer op te bouwen voor het opvangen van risico’s of om te investeren’, aldus Bussemaker.

De situatie in het primair en voortgezet onderwijs relativeert het AOb- en NRC-bericht nog verder. Het basisonderwijs liet in 2012 een positief resultaat zien van 5 miljoen euro, wat overeenkomst met 0,1 procent van de totale baten. Het was voor het eerst sinds 2008 dat er een positief resultaat was. In de jaren 2010 en 2011 was het totale negatieve resultaat 233 miljoen euro (in de min dus).

Het voortgezet onderwijs had in deze jaren een totaal negatief resultaat van 140 miljoen euro. In 2012 was er een positief resultaat van 94 miljoen euro. Dat kwam overeen met 1,2 procent van de totale baten.

Extra geld voor onderwijs: maak uw eigen plan

Financieel expert Ron van der Raaij van VOS/ABB en adviseur Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk geven schoolbesturen aanvullend advies over de juiste verantwoording van het extra geld dat naar het onderwijs gaat. 

Ze hebben een praktische toelichting geschreven, waarin ze in het kader van het extra onderwijsgeld ingaan op de boeking en verantwoording van dit geld. Het betreft op de korte termijn 150 miljoen euro extra voor jonge leraren en 650 miljoen euro extra op basis van het aangenomen amendement van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen.

U kunt de toelichting downloaden.

Let op: binnenkort komt VOS/ABB op het besloten ledengedeelte van deze website in het kader van de verantwoording van het extra geld voor onderwijs met een model-checklist.

Op de website van het ministerie vindt u meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Besturen in geldnood: continuïteit onderwijs voorop

'Ik voel me verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs aan leerlingen, niet voor de continuïteit van een bestuur waar sprake is geweest van onvoldoende financieel beheer.' Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing.

Aanleiding voor de vragen was het bericht dat een toenemend aantal schoolbesturen onder financieel toezicht van de Inspectie van het Onderwijs wordt gesteld. Dekker legt uit dat de problemen veelal het gevolg zijn van een te trage reactie van het schoolbestuur op dalende leerlingenaantallen en daardoor dalende inkomsten. 'De uitgebleven aanpassingen hebben (…) in vrijwel alle gevallen te maken met personele kosten, die ruim 80% van de uitgaven van een gemiddeld schoolbestuur uitmaken', aldus de staatssecretaris.

Op de vraag hoe er wordt omgegaan met schoolbesturen die niet meer kunnen voldoen aan hun betalings- en onderwijsverplichtingen, antwoordt Dekker dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de continuïteit van het onderwijs, maar niet voor de continuïteit van het bestuur. Hij benadrukt dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk blijven voor hun financiële gezondheid. In dit kader steunt hij initiatieven van het primair en voortgezet onderwijs zelf om de financiën van schoolbesturen op orde te houden of te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Vijfdaagse leergang Financieel Management

Met de invoering van lumpsumfinanciering is de noodzaak van professionalisering van het financieel management nog groter geworden. Financien staan echter nooit op zich zelf, maar hebben altijd een nauwe samenhang met de overige beleidsterreinen. Vandaar dat in deze leergang het onderwerp  financieel management niet ‘sec’ behandeld wordt, maar juist ook in samenhang met het onderwijskundig-, personeels- en huisvestingsbeleid.

Deze vijfdaagse leergang biedt een basis voor (bovenschools)management en  (financieel) beleidsmedewerkers in het primair onderwijs, die in hun werkzaamheden te maken hebben met financieel management. Deze basisleergang is echter ook geschikt voor diegenen die (op onderdelen) hun basiskennis willen actualiseren/opfrissen.

De leergang is opgebouwd uit 5 op zich zelfstaande modules. U kunt ook per module intekenen. Hieronder een overzicht van de inhoud per module. Aanmelden kan al: klik hier voor het aanmeldformulier.

Module 1. Financiering van het primair onderwijs
In de eerste module beginnen we bij de basis van de onderwijsfinanciën: de lumpsumfinanciering. Hierbij zullen de volgende vragen behandeld worden:

 • Wat is lumpsumfinanciering in essentie? 
 • Hoe komt mijn lumpsumbudget tot stand?
 • Hoe verdeelt een schoolbestuur het geld over de scholen?
 •  Welke competenties vereist lumpsumfinanciering?

Onderwerpen: personele en materiële baten en lasten,  relatie school- bovenschools, de meerjarenbegroting, de liquiditeitsbegroting,  het meerjareninvesteringsplan/ meerjarenonderhoudsplan en de (G)MR in relatie tot onderwijsfinanciën.

Module 2. Financieel beleid en Verantwoording
Het  (bovenschools)management en  (financieel) beleidsmedewerkers in het onderwijs, moeten géén boekhouders worden. Wel moeten ze de cijfers beleidsmatig kunnen vertalen: is er nog investeringsruimte of moet het strategisch beleid bijgesteld worden?  Daarbij spelen de financiën een steeds belangrijkere rol in de horizontale verantwoording. Schoolbesturen zullen richting de ‘stakeholders’ steeds meer verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid in relatie tot de inzet van Rijksmiddelen.

Onderwerpen: formuleren van financieel beleid, de onderdelen van de jaarrekening, het beoordelen van de vermogenspositie van een schoolbestuur, treasurybeleid en (horizontale) verantwoording in het kader van RJ 660.

Module 3 Personeel en financiën
Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle lasten voortvloeiend uit het Kaderbesluit primair onderwijs en de CAO PO 2009, voor rekening van de werkgever (85% van de begroting). In deze module worden deze personele kosten behandeld. Daarbij zal ook worden ingegaan op de (financiële) consequenties van het Convenant LeerKracht, de functiemix en de het schoolplan.

Onderwerpen: Kaderbesluit rechtspositie PO, CAO PO 2009, personele bekostiging, kosten en financiële consequenties van de functiemix.

Module 4. Planning en Control
Met een goede planning en controlcyclus wordt op een systematische wijze invulling gegeven  aan het proces van richting geven (besturen) en op koers houden (beheersen)  van de schoolorganisatie. De inrichting van deze cyclus wordt bepaald door de specifieke doelstellingen vanuit het strategisch beleid. In de praktijk blijkt de vertaling van het strategisch beleid in budgetten geen eenvoudige opdracht! Laat staan het volgen of de doelstellingen vanuit het strategisch beleid ook daadwerkelijk worden gehaald binnen de gestelde budgetten. Daarbij wordt ook in gegaan op hoe u die risico’s kunt beheersen, die de realisatie van de doelstellingen van uw schoolorganisatie kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen: het organiseren van een goed functionerende planning en controlcyclus, ken- en stuurgetallen, de managementrapportage, de administratieve organisatie (en uw administratiekantoor) en risicomanagement

Module 5. Huisvesting en financiën
U wilt een efficiënt meerjarenhuisvestingsplan opstellen zodat de bouwkundige staat van uw gebouwen op het gewenste niveau komen. Hoe houdt u grip op de financiën en schept u duidelijkheid voor alle betrokken scholen wanneer ‘zij aan de beurt zijn’? Welke stappen zet u richting de gemeente?

Onderwijshuisvesting is volop in beweging. Er komt op dit gebied (op korte termijn) een heleboel op schoolbesturen af. Veelal met een behoorlijk invloed op het financieel management van de schoolorganisatie. Deze ontwikkelingen worden systematisch doorgenomen, zodat u hier beleidsmatig op kunt anticiperen.

Onderwerpen: het meerjaren huisvestingsplan, de huisvestingsverordening, brede-school/MFA, (partiële) doordecentralisatie en publiek- private samenwerking (PPS).

Doelgroep
De leergang is speciaal opgezet voor managers en financiële beleidsmedewerkers (controllers, financiële staf- en beleidsmedewerkers, afdelingshoofd financiën/administratie/beheer, medewerker afdeling onderwijs van gemeenten) in het PO.

Data
Module 1 Financiering van het primair onderwijs: dinsdag 15 september 2009
Module 2 Financieel beleid en verantwoording: maandag (!) 21 september 2009
Module 3 Personeel en financiën: dinsdag 6 oktober 2009
Module 4 Planning en control: dinsdag 29 september 2009
Module 5 Huisvesting en financiën: dinsdag 28 oktober 2009

De cursus wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB aan de Polanerbaan 15 in Woerden. De kosten zijn voor leden voor leden van VOS/ABB 2.095 euro voor de gehele leergang of 475 euro per dag. Niet-leden betalen 2.495 euro respectievelijk 550 euro per dag. Er is een collega-korting van 10 procent mogelijk. VOS/ABB kan de gehele leergang of aparte modules ook in company verzorgen.

Voor persoonlijk advies of nadere informatie kunt u contact opnemen met Reinier Goedhart 06 300 49 660 of rgoedhart@vosabb.nl

Aanmelden
Aanmelden kan nu al via dit aanmeldformulier.

Financiële netwerken in Zwolle en Eindhoven

Het doel van deze netwerkbijeenkomsten, die om 13.30 uur beginnen,  is gezamenlijk diverse (financiële) vraagstukken te bespreken, waar een schoolorganisatie mee te maken heeft.  Consultants van VOS/ABB brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen die in elk geval aan de orde zullen komen: 

 • het instrument meerjarenbegroting VO dat onlangs in de toolbox op de website van VOS/ABB is geplaatst;
 • het inspectierapport over de vermogenssituatie VO met de bijbehorende brief van de staatssecretaris;
 • het Convenant LeerKracht;
 • de CAO VO;
 • het jaarverslag;
 • risicomanagement.

Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen.

De bijeenkomsten zijn gericht op financieel (beleids)medewerkers, controllers en (bovenschools) directeuren in het voortgezet onderwijs. Deze netwerkmiddagen vinden twee of drie keer per jaar plaats en worden georganiseerd bij de deelnemers zelf. Deelname is voor VOS/ABB-leden gratis.

Aanmelden voor deze netwerken financieel management VO, kan bij Kitty Dolman: 0348-404802, kdolman@vosabb.

Voor meer informatie belt u met Henk Jan Biegel: 06-22939665, hjbiegel@vosabb.nl of Bé Keizer: 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl