In onderwijs snel van flexibele naar vaste baan

In het onderwijs stromen relatief veel mensen door van een flexibele naar een vaste baan, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Instromers met een flexibele baan in de bedrijfstakken onderwijs, delfstoffenwinning en energiewinning hebben een jaar later vaker dan gemiddeld een vaste baan’, zo staat op de website van het CBS. Het bureau voegt hieraan toe dat dit vooral geldt voor werknemers van middelbare leeftijd.

Lees meer…

‘Groei aantal flexwerkers zet kwaliteit onder druk’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt dat de werkgevers in het onderwijs een groot risico nemen door op hun scholen steeds meer flexwerkers in te zetten. 

Volgens de AOb wentelt een toenemend aantal onderwijswerkgevers risico’s af op het personeel. Dat doen ze volgens de bond onder meer door vooral jonge leraren te laten werken op basis van nul-urencontracten of payrollconstructies. ‘Een kwalijke ontwikkeling, maar steeds vaker zie je dat mensen er genoegen mee nemen bij gebrek aan een alternatief’, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher.

Volgens hem nemen de werkgevers daarmee een groot risico: ‘Door steeds meer flexwerkers op te nemen, wordt het collectief kwetsbaarder. Je bent minder op de hoogte van elkaars expertise en het kost de vaste krachten in de ploeg tijd om steeds nieuwe collega’s in te werken.’

Wet werk en zekerheid: de veranderingen

Wat verandert er met de Wet werk en zekerheid? Een deel van de wijzigingen treedt al op 1 juli aanstaande in werking!

De Tweede Kamer heeft er in februari mee ingestemd en in de loop van dit voorjaar volgt het akkoord van de Eerste Kamer voor de Wet werk en zekerheid hoogstwaarschijnlijk ook.

Dit betekent dat het ontslagrecht op de schop gaat en er straks strengere voorwaarden gelden voor het werken met flexwerkers. De hervorming van het ontslagrecht en de verkorting van de ketenbepaling (opeenvolging van tijdelijke contracten) treden pas in werking per 1 juli 2015. Onderstaande maatregelen gaan echter al per 1 juli 2014 in:

  • Er komt een wettelijke aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Let op: hoewel de officiële datum van inwerkingtreding van dit voorstel 1 juli 2014 is, geldt er voor bestaande tijdelijke contracten een overgangsregeling. Sluit u vóór 1 juli 2014 een tijdelijk contract dat tijdens de looptijd deze datum overschrijdt, dan hoeft u pas per 1 augustus rekening te houden met de aanzegtermijn.
  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.

De verkorting van de ketenbepaling gaat pas in per 1 juli 2015. Toch is het belangrijk om ook hier op tijd over na te denken. Inventariseer welke werknemers in uw organisatie een tijdelijk contract hebben en wat de einddatum hiervan is. De nieuwe ketenbepaling geldt alleen voor contracten die u per 1 juli 2015 sluit. Voor contracten die tijdens de looptijd deze datum overschrijden, gelden de oude regels en mag u dus nog de maximale termijn van drie jaar aanhouden.

Sluit u bijvoorbeeld per 1 juli 2014 een tweede jaarcontract met een werknemer (waarvan de einddatum 30 juni 2015 is), dan kunt u per 1 juli 2015 niet een nieuw jaarcontract met deze werknemer aangaan. Wilt u de werknemer in dienst houden, dan zult u hem in dat geval een vast dienstverband moeten geven.

Een mogelijke manier om hiermee om te gaan, is om de einddatum van het contract op 29 juni 2015 te zetten, zodat u op 30 juni 2015 nog een nieuw contract kunt sluiten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl