Vrees voor afwachtende houding in krimpgebieden

De Zeeuwse schoolbestuurder Anko van Hoepen vreest dat het behoud van de kleinescholentoeslag ertoe zal leiden dat er in krimpgebieden scholen en besturen zullen zijn die weer achterover gaan leunen. Van Hoepen zegt dat in het Nederlands Dagblad, waarin ook VOS/ABB aan het woord komt.

‘Voor de korte termijn lijkt het behoud van de kleinescholentoeslag leuk, maar op de lange termijn niet. Het verplichtende karakter om elkaar op te zoeken verdwijnt. Daar maak ik me grote zorgen over’, aldus bestuurder Van Hoepen van de Alpha Scholengroep met vijftien protestants-christelijke basisscholen op Zuid-Beveland.

Hij was blij met de regeling die staatssecretaris Sander Dekker van OCW vorig jaar aankondigde om scholen en hun besturen te stimuleren met elkaar samen te werken: ‘De staatssecretaris gaf ons een duidelijke opdracht , maar met respect voor de autonomie van de scholen.’

Dekker kondigde de regeling in mei vorig jaar aan tijdens een persconferentie in basisschool Het Samenspel in Wolphaartsdijk. In die brede school werkt de openbare basisschool De Achthoek van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Nobego samen met de protestants-christelijke Ichtusschool van de Alpha Scholengroep.

Uitstel van executie
In een kader bij het artikel in het Nederlands Dagblad bevestigt VOS/ABB de visie van Van Hoepen. Het behoud van de kleinescholentoeslag zal voor een aanzienlijk deel van de kleine basisscholen ‘uitstel van executie’ zijn. ‘Die scholen kunnen nu nog even op de oude voet verder, maar vroeg of laat zakken ze onder de opheffingsnorm. Daarom is het zaak om nu te handelen en samenwerking te zoeken’, zegt woordvoerder Martin van den Bogaerdt.

Hij zegt ook dat VOS/ABB merkt dat vooral christelijke scholen huiverig kunnen zijn voor samenwerking met het openbaar onderwijs, omdat ze vrezen voor hun identiteit. ‘Maar in een samenwerkingsschool hoeft het bijzonder onderwijs zijn identiteit niet op te geven. Het is natuurlijk wel zo dat het openbaar onderwijs probeert verschillende geloofsstromingen op evenwichtige wijze onder de aandacht te brengen, terwijl bij een reformatorische school één stroming als leidend wordt gezien’, aldus Van den Bogaerdt.

Lees ook het commentaar van directeur Ritske van der Veen op het nieuws dat de kleinescholentoeslag behouden blijft.

In krimpend Goes helft minder basisscholen

De gemeente Goes zet in het kader van dalende leerlingenaantallen in op samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. Het aantal basisscholen zal stapsgewijs dalen van de huidige achttien naar maximaal negen in 2025. Dat staat in de toekomstvisie Een stip op de horizon.

De gemeente Goes zag van 2003 tot 2013 het aantal basisschoolleerlingen met 13,6 procent afnemen (van 3547 tot 3065). Die dalende trend zet zich de komende jaren voort. ‘Met de krimp als uitgangspunt kan het niet anders dan dat er minder scholen moeten komen’, zegt onderwijswethouder Jo-Annes de Bat (CDA) in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Het is nog niet duidelijk welke basisscholen op termijn zullen dichtgaan.

Bij de reorganisatie van het basisonderwijs gaat de gemeente Goes uit van het streven om van alle basisscholen brede scholen te maken. Dat moeten locaties worden ‘waar meerdere organisaties op het gebied van kinderopvang, onderwijs, sport, cultuur etc. inhoudelijk en organisatorisch samenwerken, teneinde een geïntegreerd aanbod te realiseren voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar, waarbij de locatie tevens een meerwaarde heeft voor alle leeftijdsgroepen in de omgeving’, zo staat in de toekomstvisie.

Samenwerking tussen de denominaties komt in het rapport ook aan bod. ‘In Goes hebben we van oudsher te maken met denominaties in het onderwijs. Uitgangspunt is dat alle partners zich richten op het belang van de kinderen waarbij men, met inachtneming van elkaars normen, waarden en visie, gaat samenwerken. Partners leren van elkaar en zijn een voorbeeld van tolerantie.’

Illustratie: afkomstig uit de publicatie Goes, hart van Zeeland van onder andere de gemeente Goes