Veel minder kennis over grammatica? Loopt wel los!

Het valt wel mee met de achteruitgang in kennis over de grammatica onder Nederlandse eindexamenleerlingen. Dat vermoedt de Groningse hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands Kees de Glopper.

Hij reageert in de Volkskrant op een onderzoek van de Universiteit van Gent. Daaruit kwam naar voren dat onder scholieren in Nederland en Vlaanderen de kennis over grammatica achteruitholt. In Nederland zou dat nog harder gaan dan in Vlaanderen.

Maar volgens De Glopper loopt het waarschijnlijk allemaal niet zo’n vaart. Hij wijst erop dat de steekproef in het Gentse onderzoek erg klein was. Hij noemt ook andere statistische zwakheden.

‘Het Nederlandse onderwijs verandert niet zo snel dat dit zou leiden tot zulke grote dalingen. Het onderzoek biedt hiervoor geen enkel hard bewijs’, aldus De Glopper.

Lees meer…

Kennis van grammatica holt achteruit

Steeds minder leerlingen weten nog wat het onderwerp, het lijdend voorwerp of de persoonsvorm in een zin is. Dat blijkt onderzoek van de Universiteit Gent onder Nederlandse en Vlaamse eindexamenleerlingen, meldt de Vlaamse omroep VRT.

Nog maar 25 procent van de eindexamenleerlingen in Nederland is goed in zinsontleding. De Universiteit Gent deed hetzelfde onderzoek tien jaar geleden ook, en toen was dat nog 40 procent. Vlaamse leerlingen doen het wat dit betreft beter, maar ook onder hen zien de onderzoekers een forse achteruitgang.

Onderzoeker Filip Devos denkt dat de achteruitgang te maken heeft met de focus op communicatieve vaardigheden in het huidige onderwijs.

Lees meer bij de Vlaamse omroep VRT.