Nederlandse kinderen rekenen iets minder goed

Nederlandse basisschoolkinderen zijn wat minder goed gaan presteren als het gaat om rekenen en natuuronderwijs. Dat blijkt uit het rapport Trends in International Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS) dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

TIMSS is een internationaal steekproefonderzoek naar de basisvaardigheden van kinderen in groep 6 op het gebied van rekenen en natuuronderwijs. Ditmaal namen 49 landen deel aan deze vierjaarlijkse studie.

Dekker meldt in de brief bij het rapport dat Nederlandse kinderen zowel voor rekenen als natuuronderwijs ruim boven het TIMSS-gemiddelde presteren. ‘Ons basisonderwijs slaagt er consequent goed in om vrijwel alle leerlingen in groep 6 minstens op het basisniveau te krijgen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris merkt echter ook op dat het aantal leerlingen dat het op één na hoogste niveau haalt, ten opzichte van de vorige meting is afgenomen. ‘Als gevolg hiervan dalen de gemiddelde prestaties van de Nederlandse leerlingen voor beide vakgebieden licht.’ Het gaat volgens hem om een meerjarige trend.

Alcoholpreventie begint in Rotterdam al in groep 6

De gemeente Rotterdam is begonnen met een alcoholpreventiecampagne voor 9-jarigen.

De regionale zender Radio Rijnmond besteedde woensdag aandacht aan groep 6 van openbare basisschool De Driehoek in Delfshaven, die voorlichting kreeg over de gevaren van alcohol.

Een kwart van de Rotterdamse kinderen in groep 7 zegt al wel eens alcohol te hebben gedronken. Omdat kinderen op steeds jongere leeftijd experimenteren met alcohol, wil de gemeente kinderen op een jongere leeftijd informeren over de gevaren ervan.