Leerkracht staat model voor omgang tussen leerlingen

Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten leerlingen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Heeft een leerkracht veel conflicten met leerlingen, dan vertonen zij meer agressie en vinden zij elkaar vaker onaardig. Dat schrijft de Utrechtse onderwijskundige Marloes Hendrickx in haar proefschrift.

Volgens haar staat de leerkracht ook model voor de omgang met individuele leerlingen. Hij of zij is een ‘sociale referent’, wat betekent dat leerlingen kijken naar hoe de leerkracht met een klasgenoot omgaat en dat ze dit meenemen in hun eigen oordeel over de leerling.

Vooral negatief gedrag is belangrijk: wordt een meester of juf meer boos op een leerling, dan denken klasgenoten in sterkere mate dat de leerkracht het kind onaardig vindt en vinden ze de leerling zelf ook onaardiger. Vooral leerlingen die agressief gedrag vertonen, blijken baat te hebben bij een minder negatieve relatie met de leerkracht.

Hendrickx is op vrijdag 17 februari gepromoveerd op haar proefschrift Social competence and social climate in the classroom. Haar onderzoek richtte zich op leerkrachten en leerlingen in groep 7 van de basisschool.

Schoolkeuze-game Go VMBO! vernieuwd

Met het vernieuwde interactieve lesprogramma Go VMBO! kunnen leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisschool zich voorbereiden op hun schoolkeuze.

De vernieuwing van de game heeft te maken met de vernieuwing van het vmbo. Leerlingen kunnen voortaan in het vmbo kiezen uit 10 profielen en stellen daarna zelf een programma samen.

Go VMBO! helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en geeft op basis daarvan aan op welke school zij het beste tot hun recht komen.

Ga naar www.govmbo.nl.

Mediawijs? Doe mee aan MediaMasters!

Basisscholen kunnen zich inschrijven voor MediaMasters, een project op het gebied van mediawijsheid voor de groepen 7 en 8.

MediaMasters is een online game die in de klas en thuis wordt gespeeld. Spelenderwijs leren kinderen over de kansen en de gevaren die diverse media bieden.

De klas die met de game de meeste punten scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen.

Methode levensbeschouwing voor alle denominaties

Tien basisscholen werken mee aan de ontwikkeling van de nieuwe lesmethode Krachtbronnen. Deze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs zet in op levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het lesmateriaal van Krachtbronnen is geschikt voor zowel openbare, protestants-christelijke als katholieke scholen en richt zich op de groepen 7 en 8. ‘Juist deze leerlingen komen na de basisschool in een ander sociaal kader terecht. Krachtbronnen biedt de leerkracht een handvat om ze daar op voor te bereiden’, melden de samenwerkende uitgeverijen ThiemeMeulenhoff en Oase.

Meer informatie staat op www.krachtbronnen.nu.