Eerste Kamer akkoord met halvering collegegeld

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een halvering van het collegegeld. De halvering geldt voor nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten. Wie een lerarenopleiding gaat volgen, betaalt ook in het tweede jaar de helft van het reguliere collegegeld.

Het wetsvoorstel komt van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Zij denkt dat de halvering van het collegegeld meer leerlingen doet besluiten om te gaan studeren.

Het besluit om nieuwe studenten van lerarenopleidingen ook in hun tweede jaar de helft van het collegegeld te laten betalen, is een maatregel tegen het oplopende lerarentekort.

Tot lerarenopleidingen behoren:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding)
  • opleiding tot leraar voortgezet onderwijs of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding)
  • opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad (masteropleiding)

De halvering van het collegegeld betekent dat studenten in hun eerste jaar 1030 euro betalen in plaats van 2060 euro. Voor studenten aan lerarenopleidingen geldt dat dus ook in het tweede jaar.

De maatregel heeft alleen betrekking op nieuwe studenten die in of na het studiejaar 2018-2019 beginnen.

Lees meer…

Hogescholen voegen educatieve masteropleidingen samen

Hogeschool Utrecht en Windesheim brengen komend najaar hun educatieve masteropleidingen en lectoraten onder in een samenwerkingsverband. Het doel daarvan is om ‘de educatieve sector en het beroep van leraar te verbeteren, versterken en vernieuwen’.

De samenwerking hangt samen met onder andere de groeiende behoefte van scholen aan masters voor de klas. Er is volgens de twee hogescholen een samenhangend educatief aanbod nodig ‘dat flexibel inspeelt op de veranderende behoefte’. Dit aanbod zou niet door zelfstandige lerarenopleidingen kunnen worden gerealiseerd.

Lees meer…

Jongeren willen weer leraar worden

Leraar worden wint weer aan populariteit onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het aantal inschrijvingen op de lerarenopleidingen is vorig studiejaar gestegen, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Populaire richtingen zijn Engels, Spaans, Duits, natuurkunde en biologie.

Minder in trek zijn scheikunde, economie, Frans en lichamelijke opvoeding.