Hogescholen voegen educatieve masteropleidingen samen

Hogeschool Utrecht en Windesheim brengen komend najaar hun educatieve masteropleidingen en lectoraten onder in een samenwerkingsverband. Het doel daarvan is om ‘de educatieve sector en het beroep van leraar te verbeteren, versterken en vernieuwen’.

De samenwerking hangt samen met onder andere de groeiende behoefte van scholen aan masters voor de klas. Er is volgens de twee hogescholen een samenhangend educatief aanbod nodig ‘dat flexibel inspeelt op de veranderende behoefte’. Dit aanbod zou niet door zelfstandige lerarenopleidingen kunnen worden gerealiseerd.

Lees meer…

Jongeren willen weer leraar worden

Leraar worden wint weer aan populariteit onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het aantal inschrijvingen op de lerarenopleidingen is vorig studiejaar gestegen, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Populaire richtingen zijn Engels, Spaans, Duits, natuurkunde en biologie.

Minder in trek zijn scheikunde, economie, Frans en lichamelijke opvoeding.