Nieuwe aanpak moet Holocausteducatie versterken – PO/VO

Het demissionaire kabinet stelt structureel € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Dit plan richt zich op scholen, musea en herinneringscentra. Het kabinet vindt dat voor iedere leeftijd en voor iedere doelgroep...