Subsidie aanvragen bij Lerarenontwikkelfonds

Leraren kunnen tot en met 21 januari bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF) een subsidieaanvraag indienen voor de uitwerking van eigen ideeën voor beter onderwijs. Daarna volgt nog één aanvraagronde.

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de leraar of het schoolteam ruimte om onder schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is 75.000 euro.

Na 22 januari is er nog één kans om via LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken. De laatste subsidieaanvraagperiode loopt tot en met 16 april.

Lees meer…

Leraren kunnen weer geld krijgen voor goede ideeën

Ook in het schooljaar 2018-2019 kunnen leraren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs weer een aanvraag indienen bij het LerarenOntwikkelFonds voor het uitwerken van goede ideeën.

Het moeten vernieuwende ideeën zijn over de eigen professionalisering die de kwaliteit van het onderwijs stimuleren. Leraren selecteren zelf de ideeën en beoordelen ze, helpen elkaar bij de uitvoering ervan en delen de opgedane kennis. De minimale bijdrage is 4000 euro, de maximale bijdrage 75.000 euro.

In schooljaar 2018-2019 zijn er drie aanvraagrondes:

  • 13 augustus 2018 tot 17 september 2018
  • 18 september 2018 tot 22 januari 2019
  • 23 januari 2019 tot 16 april 2019

Lees meer…

Gezocht: leraren met onderwijsideeën

Ambitieuze leraren met vernieuwende onderwijsideeën kunnen zich nog tot 6 april aanmelden bij Onderwijs Pioniers, om hun idee gerealiseerd te krijgen.

Een jury kiest nog voor 1 mei uit alle inzendingen een aantal ideeën waarvoor een pionierstraject wordt gestart. Dat houdt in: een budget van 4000 euro, een aantal leerbijeenkomsten en contacten met andere Onderwijs Pioniers. Pionieren kan in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Elk schooljaar krijgt een groep leraren de kans aan de  slag te gaan met hun onderwijsidee. Op de website www.onderwijspioniers.nl is te zien welke ideeën de afgelopen jaren zijn geselecteerd en uitgewerkt. Na 6 april worden de pioniers voor het schooljaar 2015-1016 gekozen.

Meer informatie in de flyer Onderwijs Pioniers.
Aanmelden voor Onderwijs Pioniers

 

 

Vernieuwende ideeën van leerkrachten gehonoreerd

Onder de geselecteerde voorstellen bevinden zich een digitale oplossing voor leerlingenzorg, een denktank van docenten en een experiment met flexibele onderwijstijden. De ideeën worden gerealiseerd op verschillende basisscholen van vijf schoolbesturen, waaronder Conexus in Nijmegen en de Stichting Klasse in Gouda en omgeving.

‘Wat zou jij veranderen aan jouw onderwijsomgeving als je schoolbestuurder of minister was?’. Dat was de vraag die de leerkrachten van 15 basisscholen, verspreid door Nederland, voorgelegd kregen. Nederland Kennisland en het SBO zijn van mening dat leerkrachten vaak zelf uitstekend weten hoe de school slimmer kan werken. ‘Zij zijn de potentiële vernieuwers. Als een school die gedachtegang honoreert, zijn er drie voordelen. Het onderwijs verbetert, de leerkracht werkt met meer plezier en de werkdruk neemt af’, aldus  een persbericht van Nederland Kennisland en het SBO.

Het doel van hun initiatief OnderwijsPioniers is docenten de kans te geven zelf een rol te spelen bij het ontwikkelen en verbeteren van hun school. De vijftien uitgewerkte ideeën worden verspreid.

Veertig ideeën
Aan de prijsvraag konden alle leerkrachten van de vijftien geselecteerde basisscholen meedoen. Zij hebben via www.onderwijspioniers.nl veertig ideeën  ingestuurd. Die hadden vooral te maken met digitale oplossingen, het inzetten van ongebruikte talenten netwerken en materialen, effectiever organiseren en creatieve leermethoden.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Kennisnet, de Algemene Onderwijsbond, SBL en de PO-Raad, heeft zich over de 40 inzendingen gebogen en 15 projectideeën geselecteerd. De Stichting Klasse en Conexus kunnen nu elk drie ideeën gaan uitwerken. Die variëren van een open leercentrum met flexibele leertijden (obs De Buut in Nijmegen) tot het werken in ‘doe-ateliers door doeners’ (obs de Waldhoorn in Zegveld van de Stichting Klasse).

Het project loopt tot de zomer en is te volgen via www.onderwijspioniers.nl