School!Week 2018 ook bedoeld voor leerlingenraden!

Ook leerlingenraden van openbare scholen kunnen in de School!Week 2018 laten zien dat ze trots zijn op het openbaar onderwijs.

De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit keer is de School!Week van 19 tot en met 23 maart. Het motto van de week is altijd ‘Ik ben welkom’. Het thema is dit keer ‘Samen maken we School!’. De School!Week wordt georganiseerd door VOS/ABB in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Leerlingenraden kunnen een eigen bijdrage leveren aan de School!Week door activiteiten te organiseren waaruit blijkt dat het openbaar onderwijs van en voor iedereen is. De leerlingenraad met de meest originele activiteit wint de Openbaar Onderwijs Wisseltrofee.

Lees meer op de website van de School!Week of download de uitnodiging.

Hebt u tips voor de School!Week 2018?

De School!Week is de jaarlijkse actieweek in maart waarin de openbare scholen aan iedereen laten zien waar zij voor staan. Hebt u tips om er een succesvolle  week van te maken? Wij horen het graag van u!

De School!Week is dit schooljaar van 19 tot en met 23 maart. Alle openbare scholen in het primair en het voortgezet onderwijs kunnen eraan meedoen.

Het motto is altijd ‘Ik ben welkom’. Dat sluit aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Belangrijke aspecten daarvan zijn algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid, diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Samen maken we School!

Het thema dit keer is ‘Samen maken we School!’. Onderwerpen als educatief partnerschap, medezeggenschap en het betrekken van de omgeving bij de school kunnen in de campagneweek een mooie plek krijgen. U kunt daarmee laten zien dat we samen de openbare school maken tot een plek waar iedereen welkom is.

We krijgen graag tips van u over activiteiten die scholen in het land kunnen organiseren om het thema ‘Samen maken we School!’ vorm te geven. U kunt uw ideeën aan ons mailen via ikbenwelkom@vosabb.nl.

School!Week: advies op maat

Natuurlijk denken wij graag met u mee over een succesvolle School!Week binnen uw organisatie! Ook daarvoor kunt contact met ons opnemen via ikbenwelkom@vosabb.nl.

VOS/ABB organiseert de School!Week 2018 in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs.

School!Week 2018: Samen maken we School!

Na het succes van de voorgaande edities van de School!Week, organiseert VOS/ABB deze landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ook in het huidige schooljaar.  De School!Week is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart. Doet u (weer) mee? 

Honderden openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land organiseren elk jaar allerlei activiteiten om te laten zien dat bij hen elke leerling welkom is. Het motto is dan ook altijd ‘Ik ben welkom’. Dat sluit aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Belangrijke aspecten daarvan zijn algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid, diversiteit, wederzijds respect en gelijkwaardige aandacht voor verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen..

Samen maken we School!

Het thema van de School!Week 2018 is ‘Samen maken we School!’. Onderwerpen als educatief partnerschap, medezeggenschap en het betrekken van de omgeving bij de school kunnen in de campagneweek een mooie plek krijgen. U kunt daarmee laten zien dat we samen de openbare school maken tot een plek waar iedereen welkom is.

Advies op maat

Wij denken graag met u mee over een succesvolle School!Week binnen uw organisatie! U kunt daarvoor contact met ons opnemen via ikbenwelkom@vosabb.nl.

VOS/ABB organiseert de School!Week 2018 in samenwerking met de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Filmpje ‘Ik ben welkom’: openbaar onderwijs in 1 minuut

In het kader van de School!Week 2015 is een animatiefilmpje over het openbaar onderwijs gelanceerd. De animatie vertelt in 1 minuut waar de openbare school voor staat.

Alle openbare scholen in Nederland kunnen het filmpje gratis gebruiken:

 

Laat zien dat elke leerling welkom is!

Heeft uw school al het logo ‘Ik ben welkom’ aan de muur of bij de deur hangen? Met een plaquette van plexiglas kunt u laten zien dat in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs elke leerling welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Al honderden scholen hebben het logo bij de deur hangen. Het zou natuurlijk mooi zijn als iedere openbaar school in het primair en voortgezet onderwijs een plaquette met dit logo heeft. De plaquettes zijn gemaakt van duurzaam en weerbestendig materiaal. Leden van VOS/ABB kunnen ze tegen kostprijs bestellen.

U kunt kiezen uit twee formaten:

Klein: 210 x 125 x 6 mm

Groot: 297 x 175 x 8 mm

De kleine plaquettes kosten 20 euro, de grote 30 euro per stuk. Bij levering wordt de factuur meegezonden.

Klik hier voor het bestelformulier.

Doe mee aan de School!Week
De School!Week is de jaarlijkse campagneweek om het maatschappelijk belang en de kracht en trots van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs te benadrukken. Het is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De School!Week 2014 vindt plaats van 17 tot en met 21 maart. Ook u bent van harte uitgenodigd om daar met uw school of scholen aan mee te doen!

Klik hier voor meer informatie over de School!Week.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl of Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

School!Week 2014: gratis tablet naar obs Dreske

De gratis tablet die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs in het kader van school!Week 2014 hebben verloot, is gewonnen door openbare basisschool Dreske in Roswinkel.

De tablet – een Acer Aspire P3 – is vrijdag aan de leerlingen van obs Dreske overhandigd door Ronald van de Boogaard van The Rent Company. Dit bedrijf uit Rosmalen had de tablet gratis aan VOS/ABB en VOO ter beschikking gesteld.

De openbare school in het Drentse dorp organiseert in de School!Week 2014 van 17 tot en met 21 maart activiteiten om te laten zien dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. ‘We zullen weer open huis houden en de ouders  kunnen lessen bijwonen. De uitnodiging geldt ook voor grootouders en andere belangstellenden. De school wordt versierd met zelfgemaakte posters en kleurplaten van de leerlingen met de kreet Ik ben welkom‘, aldus directeur Meta Klein.

VOS/ABB en VOO en scholen in het hele land organiseren dan allerlei activiteiten om te laten zien wat hun meerwaarde is. De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en het motto Ik ben welkom zijn daarbij leidend.

Lees meer over de School!Week 2014 op de website www.openbaaronderwijs.nu en download de actiekrant die voor de School!Week is gemaakt. Deze krant is meegezonden met het novembernummer van magazine School! van VOS/ABB en VOO.

Ook in 2014 School!Week: van 17 tot en met 21 maart

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren de School!Week 2014 wederom in week 12. U kunt dus alvast in uw agenda zetten dat openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland van 17 tot en met 21 maart 2014 weer aan iedereen laten zien waar zij voor staan. Doet ook u (weer) mee?

De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In 2012 begonnen VOS/ABB en VOO hiermee, en het was toen direct een groot succes. Ook dit jaar lieten weer veel enthousiaste scholen zien waar het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs voor staat.

De kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staan in de School!Week centraal. Onderdeel daarvan is dat iedereen welkom is. Het motto van de School!Week is dan ook ‘Ik ben welkom’.

Uitgebreide informatie over de School!Week staat op www.openbaaronderwijs.nu. Daar kunt u onder andere een handboek downloaden met allerlei inspirerende ideeën voor de School!Week.

Zie ook de gerelateerde berichten in het rode vlak in de rechterkolom.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl of Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl