Geen richting, dan geen nieuwe school

De minister van OCW heeft de aanvraag voor de bekostiging van een iPad-school in Den Haag terecht afgewezen, vindt de Raad van State.

Het Haagse college van burgemeester en wethouders had de school op verzoek van Stichting SEVA World School opgenomen in het scholenplan. De minister moest nog goedkeuring geven en zorgen voor de bekostiging.

De minister weigerde dat, omdat de stichting in de statuten geen richting had opgenomen, zoals algemeen bijzonder. Bovendien bleek uit de statutair beschreven grondslag niet een godsdienst of levensbeschouwing die als zelfstandige richting binnen het onderwijs is erkend. De Raad van State is het met OCW eens dat op basis hiervan geen goedkeuring kon worden verleend aan de bekostiging.

Er waren ook zorgen over de kwaliteit en de toekomstbestendigheid van de school.

Lees meer…

‘Geen voorkeursbehandeling iPad-scholen Amsterdam’

Van een voorkeursbehandeling van de zogenoemde iPad-scholen in Amsterdam met het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) is nooit sprake geweest, stelt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vragen aan de minister naar aanleiding van de uitzending Ondernemer in onderwijs van het onderzoeksjournalistieke programma Zembla van BBNVARA. Daarin werd beweerd dat de iPad-scholen van O4NT (destijds van Maurice de Hond) in Amsterdam een voorkeursbehandeling kregen van het ministerie van OCW.

Daarvan is echter nooit sprake geweest, benadrukt Slob. ‘De onderhavige scholen zijn gesticht met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor schoolstichting (…). Conform die bepalingen zijn de scholen op het plan van scholen van de gemeente Amsterdam geplaatst (…)’, aldus de minister.

Lees meer…