Studiedag over islam in onderwijs – PO/VO

Op 18 november is in Antwerpen de studiedag Islam in het Vlaamse en Nederlandse Onderwijs. Deze studiedag gaat onder andere over de vraag hoe de islam aan bod komt in het openbaar, protestants-christelijk en katholiek onderwijs. Welke methodes, handboeken en curricula...